KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

U ožujku 2018. očekujemo Poziv za potporu književnim prijevodima u programu Kreativna Europa potprogram Kultura

EK - fotka lit transl

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) objavila je indikativnim raspored Poziva za potporu književnim prijevodima koji se provodi u programu Kreativna Europa potprogram Kultura, čija se objava očekuje u drugom tjednu ožujka, a rok za predaju prijava očekuje se u drugom tjednu svibnja 2018. godine. Rezultati ovog Poziva očekuju se koncem ljeta odnosno početkom rujna 2018. godine.

INDIKATIVNI RASPORED

KATEGORIJE

Ovisno o trajanju, potrebama i ciljevima projekata, prijavitelji će morati odabrati između dvije kategorije podrške:

• Kategorija 1 - dvogodišnji projekti

Ova kategorija podrške sastoji se od prevođenja i promocije paketa od 3 do 10 prihvatljivih književnih djela iz i na prihvatljive jezike u periodu od  2 godine.

Posebna financijska potpora za projekt iz u kategoriji 1 ne smije prijeći € 100.000,00 što predstavlja najviše 50% prihvatljivih troškova.

• Kategorija 2 – trogodišnji projekti uz potpisivanje partnerskog sporazuma (Framework partnership agreements – FPA)

Ova kategorija podrške, s maksimalnim trajanjem od 3 godine, sastoji se od prevođenja i promocije paketa od 3 do 10 prihvatljivih književnih djela „iz“ i „na“ prihvatljive jezike godišnje. Drugim riječima, nositelji FPA-a morat će prevoditi, objavljivati i promovirati 9 do 30 knjiga tijekom trogodišnjeg trajanja okvirnog partnerskog sporazuma.

Godišnja potpora dodijeljena u okviru FPA za potporu projektima književnih prijevoda ne smije prelaziti € 100.000,00 godišnje (ili 300 000 tijekom trogodišnjeg trajanja FPA), a koji ne predstavlja više od 50% prihvatljivih troškova.

Ukupni proračun za sufinanciranje projekata književnih prijevoda u okviru kategorije 1 i kategorije 2, procjenjuje se na € 3,6 milijuna.

 

KRITERIJI DODJELE POTPORE

Prihvatljivi prijavitelji u obje kategorije ocjenjivat će se temeljem sljedećih kriterija:

1. Relevantnost (40 bodova): Ovaj kriterij procjenjuje na koji će način projekt doprinijeti transnacionalnoj cirkulaciji i raznolikosti djela europske književnosti te poboljšati joj pristup.

2. Kvaliteta sadržaja i aktivnosti (25 bodova): Ovaj kriterij procjenjuje na koji se način projekt provodi (kvaliteta prevođenih radova, iskustvo osoba zaduženih za projekt i radne odredbe).

3. Promocija i komunikacija unutar Europe i izvan nje (20 bodova): Ukoliko paket za prijavu sadrži knjige koje su osvojile Nagradu Europske unije za književnost - EUPL posebna će se pozornost posvetiti njihovoj dobroj promidžbi.

4. Dobitnici nagrade Europske unije za književnost – EUPL (15 bodova): Dodatne bodove automatski ostvaruju prijave koje uključuju knjige koje su osvojile EUPL (5 bodova po knjizi, a za najviše 3 knjige u iznosu od najviše 15 automatskih bodova).

Više informacija na linku.