KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca predstavljeni potprogram Kultura i Music Moves Europe

19-07-04 MME
19-09-30_HUP-01
19-09-30_HUP-02

Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture RH odazvao se pozivu Koordinacije kulturnih i kreativnih industrija pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) da održi predstavljanje potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa, a s posebnim fokusom na oblike potpore dostupne umjetnicima i djelatnicima glazbenog sektora. Predstavljanje je održano u ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu. Prisutne je u ime HUP-a pozdravila direktorica Koordinacije kulturnih i kreativnih industrija pri HUP-u, Jasminka Martinović.

 

Predstavnicima pretežno glazbenog sektora, ali i šire djelatnosti u području kulture i umjetnosti, ovom je prilikom pružena šira slika o programu Kreativna Europa (2014. – 2020.), inicijativama i oblicima potpora dostupnih u okviru potprograma Kultura te dosadašnjim rezultatima prijava iz Hrvatske. U posebnom fokusu predstavljanja našli su se poziv za potporu za Europske projekte suradnje, posljednji u ovom programskom razdoblju, te pripremna mjera Europske komisije Music Moves Europe i aktualno otvoreni pilot-pozivi kojima se ispituju potrebe glazbenog sektora s ciljem definiranja sektorske potpore projektima u području glazbe u budućem programskom razdoblju, nakon 2020. godine.

Svim sudionicima zahvaljujemo na odazivu i pozivamo vas da pratite najave naših predstojećih događanja te raspisivanje poziva za potporu!