KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Sufinanciranje Ministarstva kulture i medija projekata odobrenih u okviru programa Kreativna Europa - Kultura – 2. Odluka 2023. godine

Nacionalno sufinancoiranje 2023

Ministarstvo kulture i medija nastavlja s višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih organizacija koje sudjeluju u europskim projektima.  

 

Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek 17. srpnja 2023. godine donijela je 2. Odluku o sufinanciranju u 2023. godini.

Ovom Odlukom podržano je 74 hrvatskih partnera, te su u ovoj godini hrvatske partnerske organizacije podržane u ukupnom iznosu od 182.925,00 eura

 

SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH NA POZIVIMA ZA 2023.

Nakon što Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavi rezultate poziva za Europske projekte suradnje (CREA-CULT-2023-COOP, s rokom prijave iz ožujka 2023. godine), ministrica kulture i medija donijet će novu Odluku o sufinanciranju, kojom će biti obuhvaćeni i novoizabrani projekti. Obzirom na činjenicu da je na tom roku zabilježeno čak 132 hrvatske prijave, bez obzira na konačne rezultate, hrvatskim korisnicima se može unaprijed čestitati na uspostavljenim suradnjama i podnesenim prijavama.