KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Sufinanciranje Ministarstva kulture i medija projekata odobrenih u okviru programa Kreativna Europa - Kultura – 1. Odluka 2024. godine

2024 Nacionalno sufinanciranje

Ministarstvo kulture i medija nastavlja s višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih organizacija koje sudjeluju u odobrenim projektima programa Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura temeljem Odluke o određivanju kriterija i postupka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa  – potprogram Kultura, koja je stupila na snagu 28. veljače 2023. godine.

 

Na temelju članka 4. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članka 52. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) i članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/2020) donesena je Odluka o određivanju kriterija i postupka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, kojeg provodi Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Odlukom se određuju kriteriji i postupak prema kojem će Ministarstvo kulture i medija RH sufinancirati projekte aktivnosti pravnih osoba registriranih u Republici Hrvatskoj koje sudjeluju u odobrenim projektima u statusu projektnog ili vodećeg partnera. 

Više o kriterijima i postupcima sufinanciranja projekata u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura na Nacionalno sufinanciranje 

 
NACIONALNO SUFINANCIRANJE 2024


Temeljem Odluke o određivanju kriterija i postupka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura koja je donesena 28. veljače 2023. godine, ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek 11. ožujka 2024. godine donijela je 1. Odluku o sufinanciranju u 2024. godini. Ovom Odlukom podržano je 90 hrvatskih partnera, u ukupnom iznosu od EUR 265.595,00.  

 

Popis sufinanciranih projekata nalazi se s desne strane - 2024 Tablica sufinanciranih projekata.