KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Što donosi Kreativna Europa u 2024 godini?

2024 ANNAL WORK PROGRAMME

Europska komisija objavila je program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa s budžetom od EUR 320.711,095, od čega je za potprogram Kultura namijenjeno EUR 106.083,864, za MEDIA potprogram EUR 185.875,125 a za Međusektorski potprogram EUR 57.504,213. 

 

U 2024. godini Kreativna Europa nastavit će biti mehanizam EU-a za doprinos europskim političkim inicijativama relevantnim za kulturne i kreativne sektore, prilagođena je dugotrajnom izazovnom kontekstu koji proizlazi iz krize COVID-19. 

Program Kreativna Europa pružit će financijsku potporu za provedbu aktivnosti, koje će pokrivati ​​aktualne teme poput oporavka i otpornosti kulturnih i kreativnih sektora, uvjeta rada umjetnika, izazova koji se odnose na digitalizaciju, klimatske promjene, rodnu ravnopravnost, održivost, kulturu i dobrobit, te međunarodne kulturne odnose. Nastavit će se nova shema mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike (Culture Moves Europe) koja je u 2022. godini postala dio standardnih poziva u okviru potprograma Kultura. 

 

Ključni prioriteti u 2024.

Podrška Ukrajini

U 2024. godini ukrajinski kulturni i kreativni sektori nastavit će primati povećanu potporu iz potprograma Kultura. "Podrška Ukrajini" postaje jedan od prioriteta koje kandidati za Europsku suradnju mogu odabrati u svojoj prijavi. Uz ovaj prioritet, Program će moći podržati inicijative 'na terenu' i poticati suradnju između kreativnih organizacija Ukrajine i EU. U okviru Međusektorskog dijela, ukrajinske organizacije mogu se pridružiti podržanim konzorcijima novinskih medija.

 

Rodna ravnopravnost i ozelenjivanje

Aktivnosti programa dodatno će omogućiti napredak u inkluzivnim praksama i raznolikosti, posebice u doprinosu ravnoteži spolova. Ozelenjivanje Kreativne Europe još je jedan prioritet za 2024., tako da može pridonijeti cilju od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima.

 

Digitalna tranzicija

Podrška virtualnim svjetovima pružat će se kroz različite programe EU-a. Horizon Europe će financirati istraživačke i inovacijske aktivnosti dok će Digitalna Europa promicat primjenu relevantne tehnologije. Kreativna Europa će podržati projekte povezane sa sadržajem za poticanje inovativnih formata i iskustava, alata i primjene u praksi. Bit će ključno poticati suradnju između kulturnih i kreativnih industrija, startupa i tehnoloških pristupa.

 

Kroz potprogram Kultura, u 2024. godini bit će objavljeni pozivi za potporu europskih projekata suradnje, književne prijevode, potporu mrežama, platformama te paneuropskim organizacijama. Međusektorski potprogram nastavit će s podrškom transnacionalnih suradnji u vidu kulturnih i javnih politika; inovativnom pristupu koji odgovara zajedničkim izazovima i prilikama digitalne tranzicije u kulturnim i kreativnim sektorima, a usredotočiti će se i na:  kreativne procese; poslovna pitanja poput upravljanja pravima, monetizacije i korištenja podataka; razmišljanje o ekološki prihvatljivom i kružnom gospodarstvu; te na inovacije za održivost, uključenost i dobrobit u skladu s prioritetima Novog europskog Bauhausa. U vidu podrške sektoru informativnih medija aktivnosti će biti usmjerene na: novinarska partnerstva, praćenje slobode i pluralizma medija te nastavak podrške monitoringa pluralizma medija i razmjene znanja o medijskoj pismenosti preko granica.

Dan europskih autora, inicijativa bivše povjerenice Mariye Gabriel, bit će integrirana u program Kreativna Europa kao trajna akcija od 2024. nadalje. Drugo izdanje događaja zakazano je za 25. ožujka 2024., a slavit će se u svih 40 zemalja povezanih s Programom.

 

VIŠE