KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Što donosi Kreativna Europa u 2023 godini?

2023 WORK PROGRAMME

Europska komisija objavila je program rada za 2023. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa s budžetom od EUR 311.700,980. 

 

U 2023. godini Kreativna Europa nastavit će biti mehanizam EU-a za doprinos europskim političkim inicijativama relevantnim za kulturne i kreativne sektore, a koji je usklađen s ciljevima Nove europske agende za kulturu iz 2018. godine.

Program Kreativna Europa pružit će financijsku potporu za provedbu aktivnosti, koje će pokrivati ​​aktualne teme poput oporavka i otpornosti kulturnih i kreativnih sektora, uvjeta rada umjetnika, izazova koji se odnose na digitalizaciju, klimatske promjene, rodnu ravnopravnost, održivost, kulturu i dobrobit, te međunarodne kulturne odnose. Nastavit će se nova shema mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike (Culture Moves Europe) koja je u 2022. godini postala dio standardnih poziva u okviru potprograma Kultura kako bi se osiguralo nasljeđe Europske godine mladih, a nastavit će se, kroz rezidencije i lokalne kulturne programe, doprinositi ciljevima Novog europskog Bauhausa.

 

Ključni izazov u 2023.

Provedba Programa u 2023. godini prilagođena je dugotrajnom izazovnom kontekstu koji proizlazi iz krize COVID-19. Trećina cjelokupnog proračuna usmjerena je na prve dvije godine programa te je na taj način postavljen snažan signal potpore Unije oporavku kulturnog i medijskog sektora nakon pandemije COVID-19. U 2023. godini program se vraća u redoviti profil, što objašnjava smanjenje sredstava u odnosu na prethodne godine. Novo uvedene više stope sufinanciranja za projekte suradnje u Kulturi, kao i za nekoliko poziva u okviru potprograma MEDIA, kao odgovor na hitne potrebe korisnika za likvidnošću, i dalje su relevantne zbog dugotrajnog utjecaja krize COVID-19 na sektor. Ogroman odziv na pozive u 2022., primjerice u okviru projekata suradnje u Kulturi, rezultirat će važnim brojem tekućih projekata u 2023., što bi trebalo dovesti do određenog smanjenja pritiska za sljedeće godine.

Osim toga, dramatična situacija u Ukrajini ima devastirajuće učinke na ukrajinsku kulturnu baštinu, kulturne organizacije i umjetnike koji ne mogu raditi i dopirati do svoje nacionalne i međunarodne publike. Kreativna Europa zalaže se za promicanje ključnih kulturnih vrijednosti i kreativnosti u izgradnji uključivih i kohezivnih društava utemeljenih na europskim vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanje ljudskih prava. Iz tog razloga, prvi objavljen poziv iz radnog plana za 2023. godinu je namijenjen kulturnim suradnjama između Ukrajine i drugih zemalja Kreativne Europe koji potiču razvoj, eksperimentiranje, širenje ili primjenu konkretnih praksi o tome kako kultura i umjetnost mogu doprinijeti otpornosti ratu i poslijeratnom oporavku.

 

Potprogram Kultura u 2023.

Potprogram Kultura nastavit će sa standardnim pozivima i aktivnostima koji su usmjereni na razvoj kulturnih politika i poticanje suradnji, a pokrivati će i nove prioritete, poput podrške Ukrajinskim kulturnim i kreativnim sektorima, te doprinositi inicijativama na visokoj razini kao što je Novi europski Bauhaus. U programu za 2023. godinu očekuje se nekoliko poziva s specifičnim ciljem, a riječ je o:

  1.  FLIP (Finance, Innovation, Learning and Patenting/IPR) Policy Project Grant pozivu čiji je cilj razraditi zajedničke odgovore na izazove s kojima se suočavaju stručnjaci iz kulturnog i kreativnog sektora, a kako bi se podržali prikupljanje informacija, testiranje inovativnih pristupa te povezivanje sektora s kreiranjem politika putem zajedničkih radionica i drugih aktivnosti;
  2. Cooperation with international council of museums (ICOM) - podršci aktivnostima za zaštitu ustanova kulturne baštine od krađa i pljačkanja koji je sastavni dio Akcijskog plana protiv trgovine kulturnim dobrima, a koji će biti usvojen do kraja godine; tijekom ove godine;
  3. European Spaces of Culture kao poseban poziv, nastavak je istoimene pripremne radnje Europskog parlamenta, čiji je cilj pronaći nove načine suradnje u kulturnim odnosima, slijedeći načela koja odražavaju strategiju EU-a za međunarodne kulturne odnose.

Objave poziva za 2023. godinu za projekte suradnji i književne prijevode, očekuju se u studenom ove godine.

 

Međusektorski potprogram u 2023.

Međusektorski potprogram nastavit će s podrškom transnacionalnih suradnji u vidu kulturnih i javnih politika; inovativnom pristupu koji odgovara zajedničkim izazovima i prilikama digitalne tranzicije u kulturnim i kreativnim sektorima, a usredotočiti će se i na:  kreativne procese; poslovna pitanja poput upravljanja pravima, monetizacije i korištenja podataka; razmišljanje o ekološki prihvatljivom i kružnom gospodarstvu; te na inovacije za održivost, uključenost i dobrobit u skladu s prioritetima Novog europskog Bauhausa. U vidu podrške sektoru informativnih medija aktivnosti će biti usmjerene na: novinarska partnerstva, praćenje slobode i pluralizma medija te nastavak podrške monitoringa pluralizma medija i razmjene znanja o medijskoj pismenosti preko granica.