KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Projekti europske kulturne suradnje na zapadnom Balkanu

Projekti europske kulturne suradnje na zapadnom Balkanu

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu objavila je brošuru Projekti europske kulturne suradnje na zapadnom Balkanu koja sadrži primjere 13 projekata kojima se jača kulturna suradnja i pomoću kojih se poboljšavaju kulturne i kreativne industrije u balkanskoj regiji.

 

U srpnju 2019. godine, Europska komisija odlučila je ojačati kulturnu suradnju na zapadnom Balkanu te je osmišljen specifičan poziv unutar programa Kreativne Europe. U pozivu se prijavitelje nastojalo potaknuti da njihov konzorcij bude sastavljen pretežito od organizacija iz zemalja zapadnog Balkana, s ciljem jačanja veze u regiji te kako bi najveći utjecaj bio usmjeren na lokalno stanovništvo. Od 350 prijavitelja, Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu odabrala je 13 projekata koji su zajedno brojali 91 partnera.

 

Odabrani projekti pokrivaju raznolike sektore i doprinose međusektorskim ciljevima Europske komisije. Ova brošura, koja je zamišljena kao dinamična i multimedijska publikacija, sadrži 13 odabranih projekata i njihove popratne materijale poput opisa projekata, fotografija, video sadržaje, poveznice na web stranice organizacija, itd. Među organizacijama koje sudjeluju na odabranim projektima nalaze se i hrvatske organizacije.

 

Brošuru možete preuzeti ovdje.