KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Poziv za prijavu lokaliteta Oznake europske baštine za selekciju 2023. – 2024. godine

2022 EHL nacionalno

Ministarstvo kulture i medija RH objavilo je Poziv za prijavu lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine, koja se dodjeljuje na inicijativu Europske komisije, lokalitetima na području Europske unije sa snažnom simboličkom europskom vrijednosti koji ističu zajedničku povijest Europe, izgradnju Unije, europskih vrijednosti i ljudskih prava na kojima se temelji postupak europskih integracija.


Cilj Oznake europske baštine (European Heritage Label - EHL) jest jačanje osjećaja pripadnosti europskih građana Europskoj uniji koji se temelje na zajedničkim vrijednostima, elementima europske povijesti i zajedničke baštine, poštivanju nacionalne i regionalne raznolikosti te jačanju uzajamnog razumijevanja i međukulturnog dijaloga.

 
Oznaka se dodjeljuje bienalno od 2013. godine u okviru programa Unije Kreativna Europa, a tijekom proteklih sedam godina Oznaku europske baštine ponijelo je 60 lokaliteta sa snažnom europskom dimenzijom. Hrvatski su nositelji Oznake europske baštine Muzej krapinskih neandertalaca i nalazište Hušnjakovo (selekcija 2015. – 2016.) i Muzej vučedolske kulture i nalazište Vučedol (selekcija 2021. – 2022.).


 

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave Europskoj komisiji za predlagatelje lokaliteta za Oznaku europske baštine selekcija 2023. – 2024. godine otvorene su do 1. ožujka 2023. godine.  
Proces odabira odvija se u dva kruga:

  • Prvi krug odvija se na nacionalnoj razini: svaka država članica imenuje po dva lokaliteta po godini prijave, prijave šalje nacionalni koordinator.
  • Drugi krug odvija se na europskoj razini: europski odbor neovisnih stručnjaka predlaže Europskoj komisiji lokalitete koji se službeno imenuju za dodjelu Oznake, a odabire se najviše jedna lokacija po državi članici.
 
KRITERIJI ZA DODJELU OZNAKE SU DEFINIRANI ČLANKOM 7. ODLUKE O USPOSTAVLJANJU DJELOVANJA EUROPSKE UNIJE ZA OZNAKU EUROPSKE BAŠTINE:

 

(a) lokacije koje se natječu za oznaku moraju imati simboličnu europsku vrijednost i važnu ulogu u povijesti i kulturi Europe i/ili izgradnji Unije. Stoga moraju dokazati jedno ili više od sljedećih obilježja:

 i. svoju prekograničnu ili paneuropsku prirodu: kako njihov prijašnji i sadašnji utjecaj i privlačnost nadilaze nacionalne granice države članice;

ii. svoje mjesto i ulogu u europskoj povijesti i europskim integracijama te povezanost s ključnim europskim događanjima, osobnostima ili pokretima;

iii. svoje mjesto i ulogu u razvoju i promicanju zajedničkih vrijednosti na kojima se temelje europske integracije;

 

(b) lokacije koje se natječu za oznaku moraju podnijeti projekt čija provedba treba početi najkasnije do kraja godine imenovanja i koji uključuje sve sljedeće elemente:

i. podizanje svijesti o europskom značenju lokacije, posebno kroz odgovarajuće informativne aktivnosti, postavljanje znakova i izobrazbu osoblja;

ii. organiziranje obrazovnih aktivnosti, posebno za mlade, kojima se poboljšava razumijevanje zajedničke povijesti Europe i njezine zajedničke, no ipak različite baštine i jača osjećaj pripadnosti zajedničkom prostoru;

iii. promicanje višejezičnosti i olakšavanje pristupa lokaciji korištenjem nekoliko jezika Unije;

iv. sudjelovanje u aktivnostima mreža lokacija kojima je dodijeljena oznaka radi razmjene iskustava i pokretanja zajedničkih projekata;

v. povećanje prepoznatljivosti i privlačnosti lokacije u europskim razmjerima, između ostalog kroz uporabu mogućnosti koje nude nove tehnologije te digitalna i interaktivna sredstva i kroz nastojanja da se ostvari sinergija s drugim europskim inicijativama.

Organiziranje umjetničkih i kulturnih aktivnosti kojima se podupire mobilnost europskih stručnjaka u kulturi, umjetnika i zbirki te potiče međukulturalni dijalog i povezivanje baštine sa suvremenim stvaranjem i stvaralaštvom treba pozdraviti kad god to omogućuje specifična priroda lokacije;

 

(c) lokacije koje se natječu za oznaku moraju dostaviti radni plan koji uključuje sve sljedeće elemente:

i. osiguravanje dobrog upravljanja lokacijom, uključujući definiranje ciljeva i pokazatelja; ii. osiguravanje očuvanja lokacije i njezina prijenosa budućim generacijama u skladu s relevantnim sustavima zaštite;

iii. osiguravanje kakvoće usluga za posjetitelje kao što su povijesni prikazi, informacije za posjetitelje i postavljanje znakova;

iv. osiguravanje pristupa za najširu javnost, između ostalog i kroz prilagodbu lokacije ili osposobljavanje osoblja;

v. posvećivanje posebne pozornosti mladima, osobito odobravanjem povlaštenog pristupa lokaciji za mlade;

vi. promicanje lokacije kao održivog turističkog odredišta;

vii. razvijanje usklađene i sveobuhvatne komunikacijske strategije u kojoj je istaknuto europsko značenje lokacije;

viii. osiguravanje upravljanja lokacijom koje je ekološki prihvatljivo u što većoj mjeri.

 

Za Oznaku europske baštine mogu se prijaviti nacionalni, tematski nacionalni  i transnacionalni lokaliteti. Nacionalni lokaliteti podrazumijevaju prijavu jednog lokaliteta s područja zemlje članice, dok tematski nacionalni lokaliteti podrazumijevaju nekoliko lokaliteta koji se nalaze u istoj državni članici, a fokusirani su na specifičnu temu u zajedničkoj aplikaciji. Transnacionalni lokaliteti podrazumijevaju nekoliko lokaliteta koji se nalaze u različitim državama članicama, a fokusirani su na specifičnu temu u zajedničkoj aplikaciji. Transnacionalni lokaliteti podrazumijevaju i jedan lokalitet koji se nalazi na teritoriju više država članica. Lokaliteti koji se mogu prijaviti mogu biti spomenici, prirodna, podvodna, arheološka, industrijska ili urbana mjesta; kulturni krajolici, memorijalna mjesta, kulturna dobra i predmeti, nematerijalna baština. U slučaju kulturnih dobara i predmeta, kao i nematerijalne baštine, mora postojati veza do jasno prepoznatljivog fizičkog prostora u kojem će se provoditi informativne i obrazovne aktivnosti.

 

POZIV ZA PRIJAVU LOKALITETA ZA OZNAKU EUROPSKE BAŠTINE ZA SELEKCIJU 2023. – 2024. NA NACIONALNOJ RAZINI

Rok za prijavu nominacija na nacionalnoj razini je do 1. veljače 2023. godine.

Prijedlozi lokaliteta za Oznaku europske baštine prijavljuju se putem Obrasca za prijavu Europske komisije, a ispunjeni obrazac šalje se nacionalnom koordinatoru na evaluaciju u prvom krugu koji se odvija na nacionalnoj razini.

Prijedloge na nacionalnoj razini potrebno je dostaviti na adresu ehl@min-kulture.hr ili putem pošte na adresu: Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom Oznaka europske baštine, do 1. veljače 2023. godine.

Nakon zaprimanja prijedloga, Ministarstvo kulture i medija provest će proces evaluacije te dostaviti dvije odabrane prijave Europskoj komisiji u predviđenom roku.

Upute za prijavitelje nalaze se ovdje, a za dodatne informacije kontaktirajte nacionalnog koordinatora na e-mail: ehl@min-kulture.hr ili tel. 01 4866 523.