KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Poziv za prijave na ENCATC Research Award 2019

19-03-20_ENCATC nagrada 2019
© ENCATC

Europska mreža ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres) objavila je otvoreni poziv za prijave za nagradu za istraživački rad na području kulturne politike i kulturnog menadžmenta za 2019. godinu (2019 ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management). Rok za prijavu je 1. svibnja 2019. godine.

Nagrada za istraživanje ENCATC pokrenuta je 2014. godine, a dodjeljuje se  najboljoj i najrelevantnijoj nedavno objavljenoj doktorskoj disertaciji mladih istraživača iz Europe i svijeta. Cilj je nagrade poticati akademska istraživanja u području kulturne politike i kulturnog menadžmenta.

Nagrada se sastoji od prijevoda pobjedničkog rada na engleski jezik i objave u ediciji knjiga mreže ENCATC o kulturnom upravljanju i obrazovanju kulturne politike.

Poziv je otvoren do 1. svibnja 2019. godine, a za više informacija posjetite web stranice mreže ENCATC.

 

Izvor