KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Poziv na ispunjavanje upitnika o suradnji kulturnog i kreativnog sektora s ostalim industrijama

Pexels photo 531844

KEA European affairs za Europsku komisiju provodi istraživanje o ulozi kulturnog i kreativnog sektora u razvoju europske industrije. Individualni profesionalci i udruge koje sudjeluju u kulturnom i kreativnom sektoru (uključujući modu, dizajn i ostale velike industrije), poduzetničke potporne institucije i tijela javne uprave pozvani su da ispune kratki upitnik o suradnji između kulturnog i kreativnog sektora i ostalih industrijskih sektora.

Odgovori će oblikovati dijalog između Europske komisije i dionika kulturnog i kreativnog sektora koji kreće početkom 2019. godine

Anketa je anonimna i njeno ispunjavanje ne traje duže od pet minuta.

Odgovori se prikupljaju do 30. studenoga 2018.

Hvala Vam na doprinosu!

 

Odaberite svoj profil kako biste pristupili upitniku: Jeste li Vi…

Za više informacija možete kontaktirati Clémentine Daubeuf cdaubeuf@keanet.eu