KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora lokalnim i regionalnim medijima 2022.

Potpora lokalnim i regionalnim medijima 2022

Otvoren je poziv na dostavu prijedloga za Potporu lokalnim i regionalnim medijima s  rokom za predaju projektnih prijedloga 19. rujna 2022. godine u 23:59h.

 

Pružajući izravan izvor putem originalnog izvještavanja građanima, lokalni, regionalni i mediji zajednice igraju ključnu i vrijednu ulogu u društvu. Doprinose zdravlju demokracije i demokratskim vrijednostima držeći donositelje političkih odluka, nadležne i tvrtke odgovornima u trenucima donošenja odluka koje se tiču građana. Oni također građanima pomažu u participaciji u javnom životu i u donošenju informiranih odluka.

No, postojanje ovih medija u nekim dijelovima EU postalo je nesigurno. Novi oblici online potrošnje i modeli prihoda utječu na održivost i položaj lokalnih i regionalnih medija. Postojeća fizička prodajna mjesta nestaju, a troškovi fizičke distribucije se povećavaju. Online distribucija ima potencijal za smanjivanje troškova, no prihodi od oglašavanja, inače glavni prihodi lokalnih i regionalnih medija, tijekom pandemije  doživjeli su svoj nagli pad. S obzirom na povećani rizik na tržištu i otežanu mogućnost da se proizvedu raznolike i profesionalne lokalne vijesti, te pojavu tzv. „medijskih pustinja“, javna podrška lokalnim, regionalnim i medijima zajednice je ključna.

 

CILJEVI

Prvo, poboljšati znanje o pejzažu lokalnih, regionalnih i medija zajednice u EU. Buduće javne politike, kao i inicijative za financiranjem moraju se oslanjati na kvalitetne podatke.

Drugo, podržati medije i inicijative koje informacijama opskrbljuju lokalne i regionalne zajednice, a čija je proizvodnja kvantitativno i/ili kvalitativno otežana. Na taj će način ti mediji postati održiviji, neovisniji i njihovo će postojanje biti sigurnije. Konačno, ova potpora trebala bi povećati medijski pluralizam, demokratičnost te pravo javnosti na informiranost.

 

AKTIVNOSTI

Aktivnost 1.

U odnosu na prvi cilj, mapiranje lokalnog i regionalnog medijskog pejzaža diljem EU te identifikacija postojećih ili potencijalnih  tzv. „medijskih pustinja“.

 

Aktivnost 2.

Drugo, putem financiranja medija kako bi se ojačao lokalni i regionalni medijski sektor unutar EU. Prijavitelji će pripremiti programsku shemu financiranja medija s obzirom na teme i prioritete Poziva.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Na Poziv se može prijaviti samostalno ili u sklopu konzorcija.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 1 990 000, a predviđeno trajanje podržanih projekta je od 15 do 18 mjeseci.

Financirat će se 1 projekt, odnosno maksimalni iznos potpore je EUR 1 990 000 po projektu, a stopa sufinanciranja do 90%.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (60%) i ukupni bodovni prag (60/100):

  • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
  • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
  • utjecaj: max 30 bodova
  • troškovna učinkovitost i efikasnost: max 10 bodova

 

Link na preuzimanje Poziva nalazi se na desnom dijelu ove stranice.

Izvor.