KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Pokrenut pilot-projekt za potporu kratkoročne mobilnosti umjetnika i profesionalaca u kulturi: i-Portunus

19-03-20_I-Portunus
© i-Portunus

Europska komisija razmatra pokretanje programa mobilnosti koji će pojedinim umjetnicima i profesionalcima u kulturi omogućiti da iskoriste fleksibilne, kratkoročne mogućnosti za mobilnost usmjerene na rezultate:

  • kretanje između europskih zemalja
  • razvoj publike i suradnje
  • pronalaženje novih inspiracija i prilika
  • doprinos raznolikim kulturnim ekosustavima Europe.

i-Portunus je pilot-projekt koji će testirati različite pristupe za potporu mobilnosti europskih umjetnika i profesionalaca u kulturi. Pilot-projekt bit će ograničen na dva sektora – izvedbene i vizualne umjetnosti, a u periodu od travnja do rujna 2019. godine bit će objavljena tri poziva na koja će moći aplicirati umjetnici/profesionalci u kulturi zemalja članica programa Kreativna Europa.

Svi detalji o pilot-programu mobilnosti poput uvjeta i načina prijave, evaluacijskog postupka i dr. bit će dostupni na web stranici projekta od 17. travnja 2019. godine.

 

Izvor