KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Perform Europe – objavljeni odabrani kandidati (Step 1)

Perform Europe Step1 results
Perform Europe Step2 application

Ukupno 1327 voditelja i producenata prijavilo se u prvoj fazi procesa prijave u okviru pilot projekta Perform Europe koja je završila 9. srpnja 2021. Žiri Perform Europe odabrao je 508 kandidata za ulazak u drugu fazu procesa prijave Perform Europe. Odabrani kandidati dolaze iz svih 40 država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa (uključujući i Veliku Britaniju) te predstavljaju sve discipline izvedbenih umjetnosti.

 

Perform Europe je pilot projekt Europske komisije čiji je cilj poduprijeti eksperimente kojima će turneje i distribucija djela izvedbenih umjetnosti biti bolji, održiviji i uključiviji. Natječaj za dodjelu sredstava tvrtkama, umjetnicima, kolektivima, mjestima održavanja izvedbi i festivalima izvedbenih umjetnosti  odvija se u dvije faze. U prvoj fazi prijavljivali su se kreativci (umjetnici, kolektivi, tvrtke i izlagači koji su ostvarili umjetničko djelo) i predstavnici (festivali, mjesta održavanja izvedbi i druge organizacije koje predstavljaju djela) za sudjelovanje u kolektivnom učenju i umrežavanju u okviru programa Perform Europe. Prijave su se zaprimale u periodu od 15. lipnja 2021. – 9. srpnja 2021. godine na digitalnoj platformi Perform Europe u okviru koje je odabrano 508 kandidata iz svih država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa od čega je 14 kandidata iz Hrvatske.

Listu odabranih kandidata provjerite ovdje.

 

Perform Europe – druga faza (Step 2)

 

Poziv za drugu fazu procesa prijave je objavljen 13. kolovoza 2021. godine, a prijave će biti otvorene od 6. rujna 2021. do 4. listopada 2021. godine.

U drugoj fazi procesa prijave, 508 odabranih kandidata iz prve faze ući će u sustav za umrežavanje putem digitalne platforme Perform Europe, sklopiti međusobna partnerstva te zajednički kreirati i prijaviti prijedloge za turneje i prekograničnu distribuciju rada i djela izvedbenih umjetnosti na bolje, uključivije i održivije načine.  

Svako partnerstvo ostvareno u okviru projekta Perform Europe morat će uključivati ​​jednog producenta (= jedno umjetničko djelo) odabranog u prvoj fazi procesa prijave kao ključni element oko kojeg se partnerstvo stvara, te najmanje tri izlagača (= tri prezentacijska konteksta) sa sjedištem u tri različite države, u kojima će umjetničko djelo biti prikazano. Prezentacije mogu biti digitalne, fizičke ili hibridne, ali barem jedna prezentacija svakog prijedloga mora se emitirati uživo i snimiti.

Članovi svakog partnerstva morat će zajedno kreirati inovativne prijedloge za turneje i distribuciju kako bi prikazali umjetnički rad partnerstva kroz tri različita prezentacijska konteksta. Prijedlozi se moraju temeljiti na dijeljenju resursa među partnerima i međusobnom osnaživanju kako bi se premostili postojeći nedostatci koje imaju organizacije i profesionalci koji se bave izvedbenim umjetnostima i koji putuju preko granica ili su voljni putovati.

Partnerstva odabrana od strane žirija u drugoj fazi procesa prijave potpisat će ugovor s Perform Europe prema kojem će primiti naknadu za podršku (između 10.000 i 100.000 eura) za provedbu svojih prijedloga. Njihovi prijedlozi za turneje i distribuciju provodit će se od sredine listopada 2021. do kraja lipnja 2022. godine.