KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Objavljena publikacija s pregledom Europskih mreža

20-04-29 European Networks
© Creative Europe

U okviru programa Kreativna Europa za potporu europskom kulturnom i audiovizualnom sektoru u razdoblju od 2014. do 2020. godine kroz potprogram Kultura podržava se rad Europskih mreža. Europske mreže inicijativa su kojom se podržava ograničen broj mreža na višegodišnje razdoblje. Cilj je Europskih mreža jačati kapacitete kulturnog i kreativnog sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje te jačati konkurentnost uključenih sektora i njihove mogućnosti prilagodbe promjenama.

Krajem 2019. godine objavljena je publikacija kojom se predstavlja 28 paneuropskih mreža s potporom programa Kreativna Europa. Za svaku od mreža u publikaciji je istaknuto na koji način njihov rad pomaže organizacijama i profesionalcima u kulturi i kreativnom sektoru da razvijaju svoje vještine, dodaju međunarodnu dimenziju svojoj karijeri i pridonesu konkurentnosti čitavog sektora. Odabirom podržanih Europskih mreža nastojalo se pokriti balansirani raspon područja djelatnosti, tako one uključuju područja:

  • glazbe
  • kulturne baštine i muzejske djelatnosti
  • izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, cirkus)
  • arhitekture i dizajna
  • šire, interdisciplinarne inicijative.

 

Posljednjim pozivom za potporu Europskih mreža provedenom 2017. godine podržan je rad mreža na razdoblje od 4 godine (2017. - 2021.).

 

Publikaciju objavljenju na engleskom jeziku moguće je preuzeti ovdje.