KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Objavljena publikacija: Creative Europe Culture 2014. – 2020. – music projects

21-11 Music brochure

Objavljena je publikacija koja predstavlja inspirativne glazbene projekte podržane kroz program Kreativna Europa – potprogram Kultura u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

 

Glazbeni sektor važan je dio europske kulture, te među kulturnim i kreativnim sektorima dopire do najšire publike. Glazba ima moć promicanja kulturnih raznolikosti, uključenosti i kreativnosti zbog čega u potpunosti odgovara ciljevima programa Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2014. – 2020. kroz program Kreativna Europa, s više od EUR 98 milijuna, podržano je više od 130 glazbenih projekata koji su zahvatili 644 različitih europskih organizacija. Osim toga, Europska komisija je 2018. godine pokrenula pripremnu akciju Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent za koju je odvojeno dodatnih EUR 7 milijuna čime je podržano više od 60 malih glazbenih projekata i studija. Rezultat pripremne akcije Music Moves Europe je sektorska potpora glazbi u novom programskom razdoblju.

Hrvatski korisnici aktivni u glazbenom sektoru također su dio ove priče. Od 15 platformi koje su podržane u prošlom programskom razdoblju, od kojih svaka pokriva drugi kulturni i kreativni sektor, platformu EuroStrings – European Guitar Festival Collaborative vodi Glazbena škola Bonar iz Zagreba, dok je u projektima suradnje sudjelovalo 12 organizacija koji se bave glazbom iz Hrvatske.

 

Ova publikacija predstavlja inspirativne primjere glazbenih projekata podržanih kroz različite mehanizme financiranja programa Kreativna Europa - bilo da se radi o projektima suradnje, europskim mrežama profesionalaca, platformama za promociju umjetnika u nastajanju ili godišnjoj nagradi EU za popularnu i suvremenu glazbu - Music Moves Europa Talent.

 

(*Publikacija je dostupna s desne strane ekrana - Creative Europe Culture 2014. - 2020. - MUSIC PROJECTS)

 

 

Izvor.