KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Objavljen Poziv za književne prijevode 2018!

EK - Lit trans 2
Rok za prijavu je 23. svibnja

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa u kategoriji Potpora projektima književnih prijevoda.

KATEGORIJE
Ovisno o trajanju, potrebama i ciljevima projekata, prijavitelji će morati odabrati između dvije kategorije podrške:
• Kategorija 1 - dvogodišnji projekti
Ova kategorija podrške sastoji se od prevođenja i promocije paketa od 3 do 10 prihvatljivih književnih djela iz i na prihvatljive jezike u periodu od 2 godine.
Posebna financijska potpora za projekt iz u kategoriji 1 ne smije prijeći € 100.000,00 što predstavlja najviše 50% prihvatljivih troškova.
 
• Kategorija 2 – trogodišnji projekti uz potpisivanje partnerskog sporazuma (Framework partnership agreements – FPA)
Ova kategorija podrške, s maksimalnim trajanjem od 3 godine, sastoji se od prevođenja i promocije paketa od 3 do 10 prihvatljivih književnih djela „iz“ i „na“ prihvatljive jezike godišnje. Drugim riječima, nositelji FPA-a morat će prevoditi, objavljivati ​​i promovirati 9 do 30 knjiga tijekom trogodišnjeg trajanja okvirnog partnerskog sporazuma.
Godišnja potpora dodijeljena u okviru FPA za potporu projektima književnih prijevoda ne smije prelaziti € 100.000,00 godišnje (ili 300 000 tijekom trogodišnjeg trajanja FPA), a koji ne predstavlja više od 50% prihvatljivih troškova.
 
Ukupni proračun za sufinanciranje projekata književnih prijevoda u okviru kategorije 1 i kategorije 2, procjenjuje se na € 3,6 milijuna.
 
KRITERIJI DODJELE POTPORE
 
Prihvatljivi prijavitelji u obje kategorije ocjenjivat će se temeljem sljedećih kriterija:
1. Relevantnost (40 bodova): Ovaj kriterij procjenjuje na koji će način projekt doprinijeti transnacionalnoj cirkulaciji i raznolikosti djela europske književnosti te poboljšati joj pristup.
2. Kvaliteta sadržaja i aktivnosti (25 bodova): Ovaj kriterij procjenjuje na koji se način projekt provodi (kvaliteta prevođenih radova, iskustvo osoba zaduženih za projekt i radne odredbe).
3. Promocija i komunikacija unutar Europe i izvan nje (20 bodova): Ukoliko paket za prijavu sadrži knjige koje su osvojile Nagradu Europske unije za književnost - EUPL[1], posebna će se pozornost posvetiti njihovoj dobroj promidžbi.
4. Dobitnici nagrade Europske unije za književnost – EUPL (15 bodova): Dodatne bodove automatski ostvaruju prijave koje uključuju knjige koje su osvojile EUPL (5 bodova po knjizi, a za najviše 3 knjige u iznosu od najviše 15 automatskih bodova).
 
 

 

[1] Nagrada Europske unije za književnost - European Prize for Literature (EUPL) – dodjeljuje se iznimnim i novim književnim talentima iz cijele Europe. Ova inicijativa provodi se u programu Kreativna Europa, a posebno ističe bogatstvo suvremene europske književnosti i osvjetljava bogatu europsku jezično-kulturnu baštinu. Svake godine, nacionalni žiri u jednoj trećini zemalja sudionica programa Kreativna Europa nominiraju dobitnike na temelju određenih kriterija.