KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Mk logo

Ministarstvo kulture je izradilo izmjene dosadašnjeg Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura a prema kojem će hrvatski projektni partneri biti podržani u svim kategorijama programskih natječaja potprograma.

Prijedlog novog Pravilnika objavljen je na internetskim stranicama e-Savjetovanje te je javno internetsko savjetovanje trajalo od 26. veljače do 28. ožujka 2018. godine.

Nakon analize pristiglih komentara i napravljenog Izvješća, u Narodnim novinama je objavljen novi Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura  koji je s 16. svibnja 2018. godine stupio na snagu. Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture sufinancirati projekte.
 
U posljednjih dvanaest godina Ministarstvo kulture je izdvojilo nešto više od 8.5 milijuna kuna za sufinanciranje hrvatskih kulturnih organizacija koje su kao vodeći partneri ili suorganizatori uspješno sudjelovale u programu Europske unije Kultura (2007. – 2013.) i kasnije programu Kreativna Europa.