KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Novi prioriteti kulturne politike Europske komisije

Novi prioriteti kulturne politike Europske komisije

Komisijino izvješće o Planu rada za kulturu 2019-22 pozitivno je ocijenilo implementaciju Plana rada. U zaključku izvješća predlažu se prioritetne teme sljedećeg Plana rada i naglašava se važnost jačanja EU okvira za kulturnu suradnju.

 

„Trenuci analize dobri su trenuci za pogled unaprijed. Već možemo vidjeti da moramo nastaviti s našim nastojanjima da poboljšamo radne uvjete umjetnicima i kulturnim profesionalcima u EU te da u potpunosti moramo iskoristiti potencijal koji kultura nudi u područjima održivosti, kohezije i demokracije. Također je jasno da kulturnu politiku moramo učiniti koherentnijom na razini EU. Moramo razmišljati strateški i bliže surađivati kako bismo se uspješno nosili s izazovima s kojima se sektor suočava“, poručila je Mariya Gabriel, povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

 

Izvješće naglašava važnost kontinuiranog rada na sljedećim prioritetima:

 • odnos između kulture i održivosti
 • fokus na klimatske promjene i okoliš
 • status, radni i socijalni uvjeti, kao i otpornost kulturnih i kreativnih profesionalaca
 • rodna jednakost
 • prilike i izazovi koje donosi digitalna transformacija, kao i njeni učinci na kulturnu i umjetničku raznolikost
 • jačanje socijalne kohezije i dobrobiti
 • jači fokus na strateški pristup EU međunarodnim kulturnim odnosima

 

Nove teme koje zaslužuju pozornost:

 • oporavak i otpornost kulturnih i kreativnih sektora nakon COVID-19 pandemije
 • borba protiv krijumčarenja kulturnih dobara
 • omogućavanje pristupa kulturi i kreativnosti ljudima s tjelesnim oštećenjima
 • kultura, demokracija i kulturna prava u odnosu na obrazovanje

 

Izvješće također zaključuje da kultura zaslužuje izraženije mjesto u europskom projektu. Složenost današnjih izazova u području kulture, klimatskim promjenama, digitalizacijom i ratom u Ukrajini, naglašava koliko je bitno imati integriran Strateški okvir za kulturnu politiku EU-a.

Izvor.