KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Nacrt programa Mobilnost umjetnika i profesionalaca u kulturi (Mobility scheme – Call for tenders)

Call cm 6

Europska komisija, Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu, objavila je Poziv na natječaj za nacrt programa mobilnosti umjetnika i profesionalaca u kulturi (EAC/18/2018) koji je najavljen u amandmanu radnog programa Kreativne Europe za 2018. godinu.

Glavni cilj natječaja je postaviti temelje za novi program mobilnosti u kulturnom i kreativnom sektoru u novoj generaciji EU programa koji će započeti od 2021. godine.

Specifični ciljevi su:

1) istražiti i analizirati uvjete za postavljanje nacrta programa koji će omogućavati pojedincima sudjelovanje u projektima prekogranične mobilnosti,

2) predložiti i testirati način financiranja individualne mobilnosti umjetnika i profesionalaca u kulturi,

3) donijeti zaključke i preporuke.

 

Rok za predaju je 31. kolovoza 2018. u 12h.