KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe)

MusicAIRE

Otvoren je Poziv za dostavu prijedloga za MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) s rokom za predaju projektnih prijedloga 26. listopada 2022. godine u 13:00 CET.

 

MusicAIRE je projekt sufinanciran sredstvima Europske unije koji je nastao iz Pripremnog djelovanja Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent, a kojim upravlja konzorcij kojeg sačinjavaju INOVA+ te European Music Council (EMC).

 

Glazbeni sektor jedan je od sektora najteže pogođenih krizom koju je uzrokovala epidemija Covid-19, te vjerojatno jedan od posljednjih sektora koji će izaći iz krize. Epidemija je naglasila i ubrzala zahtjeve s kojima se glazbeni sektor već susretao, a istovremeno je naglasila važnost glazbe za pojedince i društvo kao cjelinu. U glazbenom sektoru prisutna je potreba za prikupljanjem sredstava i potporu projektima koji jačaju otpornost i omogućuju oporavak glazbenih operatora, umjetnika te glazbenih profesionalaca koji su pogođeni epidemijskim mjerama.

Projekt MusicAIRE reflektira potrebe čitavog ekosustava te uz konzultacije s dionicima glazbenog sektora oblikuje sadržaj ovog Poziva.

 

CILJEVI

Cilj MusicAIRE projekta je pomoć pri oporavku europskog glazbenog sektora putem dizajniranja i testiranja sheme potpore koja može odgovoriti na izazove koje je donijela Covid-19 epidemija, istovremeno jačajući otpornost glazbenog ekosustava.

Projekt će lansirati dva otvorena poziva.

 

PRIORITETI

Prijavitelji moraju osmisliti strategije, metodologije i aktivnosti kojima će glazbeni sektor odgovoriti na izazove koje je donijela Covid-19 epidemija kroz jedan od tri sljedeća prioriteta:

 1. Zeleni oporavak: povećanje održivosti i ekološke osviještenosti s naglaskom na ozelenjivanje glazbene industrije, posebice nastupa uživo, festivala i turneja, te potpore inovativnim start-upovima koji nastoje smanjiti utjecaj online skladištenja podataka i glazbene distribucije na okoliš.
 2. Digitalni oporavak: prilagodba novim trendovima u digitalnoj potrošnji, distribuciji i promociji održivih poslovnih modela koji omogućuju monetizaciju i jamče naknadu glazbenicima. Digitalni oporavak uključuje razvoj tehnologija i usluga u glazbenoj produkciji, promociji i distribuciji, te aktivnosti jačanja kapaciteta za umjetnike kako bi postali konkurentniji i otporniji na tehnološkom tržištu.
 3. Pravedan i Otporan oporavak: bolje iskorištavanje glazbenog potencijala kao zasebne kohezivne snage kroz doprinos povećanju solidarnosti, aktivnom građanstvu i društvenoj koheziji. To uključuje i veću ulogu za mjesta održavanja izvedbi, bolji pristup glazbi u smislu obrazovanja i potrošnje, s posebnim fokusom na ranjive društvene skupine, pravedniju naknadu za izvođače te rodni balans.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Aktivnosti se odnose na tri prioriteta (zeleni, digitalni, pravedan i otporan oporavak) i uključuju, ne isključivo:

 • Aktivnosti jačanja kapaciteta
 • Zagovaračka djelovanja
 • Testiranje i unaprjeđivanje inovativnih modela i/ili alata
 • Akcije podizanja svijesti
 • Sakupljanje najboljih praksi, procjena, studija i referentnih vrijednosti
 • Izgradnja strategija ili politika za organizacije ili tvrtke
 • Ostale aktivnosti koje doprinose oporavku glazbenog ekosustava unutar područja MusicAIRE inicijative

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu Kreativne Europe. Prijavitelji moraju obuhvatiti jednu od tri skupine prioriteta. Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u iznosu EUR 1 335 000, sa stopom sufinanciranja od 90%.

Predviđene su tri podskupine za prijavu:

 1. MIKRO (EUR 15.000 po projektu)
 2. MANJI (EUR 30.000 po projektu)
 3. SREDNJI (EUR 55.000 po projektu)

 

Rok za predaju projektnih prijedloga je 26. listopada 2022. godine u 13:00 CET.

 

Prijaviti se može putem EUSurvey stranice.

Izvor.