KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativna sinergija u Grazu

© Land Steiermark / A9
Graz2
Graz3
Graz4
Graz7
Graz6
Održano događanje u zajedničkoj organizaciji CED AT-HR-SI

Desk Kreativne Europe, KULTURA Hrvatska je suorganizirao događanje pod nazivom Creative Synergies koje se održalo kao drugi dio dvodnevnog događanja AT-HR-SI, 18. travnja 2018. godine u Grazu s fokusom na projekte i inicijative iz regije Alpe-Jadran, Slovenije, Hrvatske i Austrije, a koje su financirane kroz Program Kreativna Europa.

Pozdravni govor je održao Stefan Börger iz Ureda za Europu i vanjske poslove, Ured štajerske Vlade te je naglasio važnost zajedničke europske kulture koja povezuje Austriju, Hrvatsku i Sloveniju, ali i snažnu povezanost unutar Alpe-Adria-Allianz (AAA) koja djeluje kao rezultat iskazane političke volje više regija i općina. Trenutni članovi AAA su 3 austrijske regije: Burgenland , Kärnten, Steiermark te 7 hrvatskih županija: Istra, Karlovac, Krapina-Zagorje, Koprivnica Križevci, Međimurje, Primorje-Gorski kotar, Varaždin, te mađarska županija Vas, dok je Slovenija aktivna kroz rad organizacije SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE (SOS – Association of Municipalities and Towns of Slovenia). 

Elisabeth Pacher iz austrijskog Deska Kreativne Europe upoznala je prisutne sa specifičnostima Programa i natječajnim Pozivima koji se mogu koristiti u njegovim okvirima. Poseban naglasak je dala na prioritet Programa koji se odnosi na razvoj publike, nakon čega su predstavljeni projekti koji se posebno bave tim prioritetom: 
"CROWD -CReating Other Ways of Dissemination" (financiran iz programa Kreativna Europa i Alpen-Adria-Allianz) koji ima poseban naglasak u području književnosti a predstavila ga je Heidrun Primas, iz Forum Stadtpark; Andreja Brussiz MG+MSUM (Museum of Modern Art plus Museum of Contemporary Art Metelkova) predstavila je načine na koje se ta institucija bavi razvojem publike. 

Maša Erkar iz slovenskog i Anera Stopfer iz hrvatskog Deska Kreativne Europe kratko su predstavile projektne partnere koji su tom prilikom došli upoznati prisutne s nekim od projekata u okviru Kreativne Europe te su pozvale na otvorene suradnje i pronalaženja zajedničkih partnerskih projekata.

Budući da je godina 2018. posvećena europskoj baštini, prisutnima je predstavljen projekt "Auf den Spuren der Familie Straub" kojem je Hrvatski restauratorski zavod vodeći partner, a predstavila ga je Andrea Šimunić. 

Sandra Kocuvan je predstavila mogućnosti sufinanciranja u sklopu Alpen-Adria-Allianz / TCP o umjetnosti i kulturi i pozvala sve prisutne na suradnju, umrežavanje i jačanje kapaciteta u području vođenja projekata.