KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kreativna Europa: Otkrivanje naše kulturne baštine

Eych

Program Kreativna Europa podržava inicijativu Europske komisije – Europska godina kulturne baštine 2018. Kulturna baština jedan je od glavnih sektora koji su podržani unutar programa Kreativna Europa. U razdoblju od 2014. -2017. utrošeno je € 27 mil. na projekte koji su vezani uz kulturnu baštinu, a u kojima je, u okviru 67 različitih aktivnosti, sudjelovalo 299 partnerskih organizacija.

Brošura Kreativna Europa: Otkrivanje naše kulturne baštine predstavlja najinspirativnije projekata podržane u programu Kreativna Europa.