KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Kosovo se pridružuje programu Kreativna Europa potprogramu Kultura

Kosovo KE
Povjerenik Europske komisije za obrazovanje, kulturu, mladež i sport, Tibor Navracsics i g. Kujtim Gashi, ministar kulture, mladeži i sporta Kosova, 5. lipnja 2018. godine potpisali su Sporazum o sudjelovanju Kosova u programu Kreativna Europa.

Povodom potpisivanja Sporazuma o sudjelovanju Kosova u programu Kreativna Europa u Bruxellesu, povjerenik Navracsics istaknuo je kako će sudjelovanje Kosova u Kreativnoj Europi ojačati kulturnu suradnju između Europske unije (EU) i Kosova. Štoviše, Kosovo se pridružuje u vrijeme kada EU slavi Europsku godinu kulturne baštine, koja je prilika za povećanje svijesti o našoj zajedničkoj kulturnoj baštini, njezinom pozitivnom doprinosu našem identitetu, gospodarstvu i društvenom razvoju.

Kosovo će koristiti mogućnosti iz potprograma Kultura i Međusektorskog dijela Kreativne Europe, zasada bez pristupa potprogramu MEDIA. Sudjelovanje u Kreativnoj Europi pružit će nove mogućnosti za podršku kulturalnim i kreativnim sektorima na Kosovu, pomoći izgraditi mostove i stvoriti prostor za ljudske kontakte, uzajamno razumijevanje i suradnje.

S uključivanjem Kosova u Kreativnu Europu, svih šest zemalja zapadnog Balkana sada sudjeluju u Programu. Sporazum predstavlja važan korak u provedbi strategije EU za zapadni Balkan „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnje EU-a sa zapadnim Balkanom”, kojom se potvrđuje europska budućnost regije kao geostrateško ulaganje u stabilnu, jaku i ujedinjenu Europu koja se temelji na zajedničkim vrijednostima.

 Sporazum stupa na snagu nakon što ga ratificira Skupština Kosova.