KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Javno savjetovanje o Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa

200 200nontrans e savjetovanja logo
Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa

Ministarstvo kulture provodi javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura.   

Pravilnikom se određuju kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture Republike Hrvatske sufinancirati projekte pravnih osoba koje one provode u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, a koji su prethodno pozitivno ocijenjeni i odobreni na razini Europske unije u okviru jednog od natječaja navedenog potprograma.

Savjetovanje je otvoreno do: 28. ožujka 2018. godine.

Poveznica na e-Savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7007