KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Jamstveni program kulturnog i kreativnog sektora povećan za € 60 milijuna

Topup

Kako bi se dodatno ojačao kulturni i kreativni sektor u Europi, Jamstveni program kulturnog i kreativnog sektora programa Kreativna Europa dobio je dodatnih € 60 milijuna kroz Europski fond za strateška ulaganja (EFSI). Nakon tog povećanja, Jamstveni program narast će sa € 121 milijun na € 181 milijun, a očekuje se da će se  generirati preko € 1 milijarda u zajmovima za tisuće kulturnih i kreativnih malih i srednjih tvrtki.

Brojim bankama i drugim financijskim institucija širom Europe, ovo povećanje će omogućiti da povećaju financiranje projekata u kulturnom i kreativnom sektoru. Ovaj inovativni financijski instrument pokrenut u srpnju 2016., do sada potpisani su sporazumi s financijskim posrednicima u Španjolskoj, Francuskoj i Rumunjskoj, a očekuje se da će ponuditi preko € 230 milijuna u zajmovima za kulturne i kreativne tvrtke. Nakon ovog povećanja, potpisat će se četiri dodatna sporazuma s financijskim posrednicima iz Češke Republike, Italije i Belgije.

Pozadina                                                                 

 Jamstveni program kulturnog i kreativnog sektora financijski je instrument EU-a, koji je uveden unutar programa Kreativna Europa za potporu kulturnom i kreativnom sektoru. Jamstvenim programom upravlja Europski investicijski fond (EIF) u ime Europske komisije, a namijenjen je mikro, malim i srednjim tvrtkama (SMEs) u kulturnom i kreativnom sektoru, koje se često susreću s poteškoćama u dobivanju zajmova. Jamstvo potiče financijske posrednike da osiguraju financiranje u manje poznatom sektoru i omogućava jačanje kapaciteta kroz prilagođenu edukaciju. Program jačanja kapaciteta pomaže financijskom sektoru da bolje razumiju potrebe kreativnog sektora i potiče financijske posrednike da postanu aktivniji zajmodavci kreativnim malim i srednjim poduzećima u budućnosti.

VIŠE: EUR 60 million top-up for the Cultural and Creative Sector Guarantee Facility