KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Jačanje veza EU-a sa zemljama zapadnog Balkana na sastanku ministara posvećenom kulturi

Jačanje veza EU-a sa zemljama zapadnog Balkana

27. i 28. lipnja 2022. u Tirani je održan sastanak ministara posvećen Platformi zemalja zapadnog Balkana za kulturu, istraživanja i inovacije, obrazovanje i obuku.

 

Povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade, Mariya Gabriel, službeno je lansirala platformu. Bio je to prvi sastanak ministara organiziran u suradnji sa zemljama zapadnog Balkana. Europska komisija, francusko predsjedanje Vijećem Europske unije i ministrica kulture Republike Albanije.

Povjerenica Gabriel ministrima je poručila da iskoriste puni potencijal sastanaka i međusobnog zajedničkog rada s ciljem razvoja suradnje između EU i zemalja zapadnog Balkana i time doprinesu integraciji te regije u EU.

 

„Razmjenom najboljih praksi, znanja i iskustava, naš ćemo rad u području kulture podići na višu razinu“, poručila je u uvodnim napomenama.

 

Ministri kulture i povjerenica Gabriel razmijenili su iskustva o ulozi mladih u promociji i zaštiti kulturne baštine. U diskusiji su se dotakli tema poput manjka profesionalnih stručnjaka, borbe protiv krijumčarenja kulturnih dobara, pitanja kako baštinsku struku učiniti privlačnom mladima te uloge koju kulturna baština ima u osjećaju pripadanja Europi.

Agenda za zapadni Balkan za inovacije, istraživanja, obrazovanje, kulturu, mlade i sport, zapadni je Balkan usmjerila ka bližoj suradnji u tim područjima.

Izvor.