KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Helene Skikos o mobilnosti i projektu i-Portunus

2021 - Helene Skikos

Uoči otvaranja posljednja dva poziva od najavljenih pet u ovoj fazi projekta i-Portunus, Desk Kreativne Europe - ured Kultura razgovarao je s Helene Skikos, voditeljicom programa Glavne uprave za obrazovanje i kulturu u Europskoj komisiji. 

 

DKE - Kultura: Mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika doima se kao iznimno važna inicijativa. Kako je pokrenut program i-Portunus?

Helene Skikos: Ova je inicijativa uvedena kao odgovor na potrebu koju su identificirali dionici.  Nekoliko istraživanja uvjerljivo ukazuje na važnost i utjecaj mobilnosti na profesionalni razvoj umjetnika i osoba koje rade u kulturnim krugovima. Operativnim istraživanjem koje su 2019. godine proveli stručnjaci iz međunarodne mreže On the move mapiran je nedostatak sheme za financiranje mobilnosti umjetnika vođene potražnjom na nacionalnoj razini. Vijeće Europske unije je u Planu rada za kulturu za razdoblje 2019. – 2022. istaknulo da je mobilnost umjetnika i profesionalnih radnika u području kulture i kreativnosti pitanje od posebnog interesa za istraživanja i razmjenu na europskoj razini. U Novoj europskoj agendi za kulturu, koju je u svibnju 2018. predala Europska Komisija, definirana su tri strateška cilja u kojima se spominje promicanje sudjelovanja u kulturi i mobilnosti umjetnika. Nadalje, mobilnost umjetnika jako je naglašena u ciljevima programa Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. jer mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika može pridonijeti boljem povezivanju, jačanju i povećanju održivosti kulturnog i kreativnog sektora, kao i ubrzavanju razvoja vještina i krivulje učenja unutar sektora. Naposljetku, mobilnost uživa snažnu podršku među državama članicama i u Europskome parlamentu te je od Europske komisije zatraženo da isproba takvu shemu.

 

DKE - Kultura: Koji su glavni ciljevi koji se žele postići programom i-Portunus?  Kakav će utjecaj projekt imati na umjetnike i stručnjake?

Helene Skikos: Nakon probnog programa i-Portunus iz 2019. godine, kroz još dva projekta dodatno će se testirati na koji način program Kreativna Europa može najbolje provesti financiranje mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika. Jedan projekt koji vodi Goethe-Institut već je objavio tri poziva na podnošenje prijava za financiranje osoba koje rade na području glazbe, književnog prevođenja i arhitekture.  Od sredine veljače bit će otvorena dodatna dva poziva za financiranje glazbenog sektora (ponovno) te osoba koje rade u sektoru kulturnog nasljeđa.  Radi se o neznatno drugačijem probnom projektu u odnosu na onaj iz 2019. Razlikuje se u kulturnim sektorima na koje se odnosi, kao i u trajanju te odredbama financiranja.  Drugi projekt predvodi Europska kulturna fondacija i njime će se eksperimentirati s financiranjem mobilnosti pojedinaca putem domaćina ili institucija domaćina.  Drugim riječima, konzorcij će odabrati niz organizacija domaćina koje će se prijavljivati za financiranje putem programa i-Portunus kako bi dovele umjetnike (ili kulturne djelatnike) iz inozemstva. Organizacija će u suradnji s gostujućim umjetnicima trebati predati projekt s kratkim pregledom ciljeva dotične vrste mobilnosti uz obrazloženje svojeg odabira pojedinaca i planova koje žele postići za vrijeme trajanja suradnje.  S ovim se pristupom eksperimentira po prvi put, a njegov je cilj pružiti priliku kulturnim organizacijama, koje obično nemaju sredstva za pokretanje međunarodnih suradnji, da to učine zahvaljujući financiranju putem programa i-Portunus. Eksperimentiranje u svim trima projektima pomoći će nam definirati parametre trajne sheme za mobilnost u programu Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. 

Teško je, pa čak i prerano, u potpunosti odgovoriti na pitanje kakav će utjecaj ta vrsta mobilnosti imati.  Međutim, znamo da je zadovoljstvo korisnika koji su sudjelovali u probnom programu 2019. godine bilo veliko jer je njih 97 % izjavilo da su stekli nove vještine/znanja, 94 % ih je razvilo novu publiku / pronašlo nova tržišta, 94 % ih je razvilo nove koprodukcije/djela, a 49 % ih je dobilo ponudu za posao. Radi se o iznimno impresivnom rezultatu ako se uzme u obzir ograničena financijska potpora koju je pružio EU, a koja je iznosila, na primjer, svega 1.500 do 3.400 eura po osobi. Još čekamo rezultate dvaju novih projekata od ove godine kako bismo prikupili još saznanja.  I dalje se nadam da će rad, izvedbe i koprodukcija u drugoj zemlji pridonijeti osobnom razvoju umjetnika i kulturnih djelatnika. Možda će im omogućiti pristup različitim tržištima, pomoći im privući novu publiku ili pratitelje, pokrenuti novu ili ojačati postojeću međunarodnu suradnju, otvoriti im mogućnosti u karijeri, itd. Nadamo se i da će građanima diljem Europe omogućiti otkrivanje umjetnika (i njihova rada) iz drugim zemalja te time pridonijeti stvaranju zajedničkog kulturnog prostora u Europi koji će se odlikovati kulturnom raznolikošću. Kao što je pokazao program Erasmus, utjecaj međunarodne mobilnosti na osobnoj je razini obično dubok, a često i stubokom mijenja život.  Nadamo se da će takav biti slučaj i za osobe koje sudjeluju u programu i-Portunus  te da će im njihovo iskustvo pružiti više, često i neplaniranih prilika, kao i dugoročnih suradnji i odnosa.

 

DKE - Kultura: Koje je uvjete potrebno zadovoljiti za sudjelovanje u programu i-Portunus? Tko se može prijaviti?

Helene Skikos: Mogu se prijaviti svi umjetnici, stvaraoci i kulturni djelatnici iz zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Ono što ovu potporu čini iznimno zanimljivom jest činjenica da je usmjerena na pojedince, a ne na organizacije ili druge kulturne strukture. Ona prvenstveno služi kao izravna potpora umjetnicima i kulturnim djelatnicima ili, u nekim slučajevima, manjim timovima takvih pojedinaca. Omogućena im je prijava putem jednostavnog i kratkog elektroničkog obrasca za prijavu koji je dostupan na web-mjestu programa i-Portunus.  Kandidati su dužni predati mali projekt s kvalitetno definiranim ciljem koji podrazumijeva, na primjer, razvoj međunarodne suradnje, sudjelovanje u rezidencijalnom boravku usmjerenom na produkciju te u aktivnostima profesionalnog razvoja, predstavljanje svog rada u odredišnoj zemlji ili razvoj projekata s tamošnjim partnerima. U pozivu na podnošenje prijava navedeno je više informacija o tome što se očekuje, a postoji i popis često postavljanih pitanja koja su odgovorena na web-mjestu. U aktualnim se projektima i-Portunus potpora pruža putem pojedinačnih prijava ili, kao što je slučaj u drugome projektu, putem domaćina ili institucije domaćina.  Detaljnije informacije o potonjem bit će dostupne na web-mjestu u nadolazećim mjesecima.

 

DKE - Kultura: Tko, prema vašem mišljenju, ima najviše koristi od programa?

Helene Skikos: Naše se iskustvo temelji na 337 uspješnih sudionika koji su primili potpore putem programa i-Portunus i putovali u 2019. godini te je stoga dosta ograničeno.    Međutim, ako se uzme u obzir samo broj prijava (> 3200), čini se da su žene u prednosti s udjelom od 61 % među svim prijavama.  Isto tako, i-Portunus se pokazao najpopularnijim kod mladih ljudi u dobi od 25 do 34 godine, na koje se odnosila gotovo polovina prijava i koji, zajedno sa sljedećim dobnim rasponom, onim od 35 do 44 godine, čine 80 % svih prijava.  Osim toga, shema je iznimno popularna među umjetnicima u usponu i onima s nižim primanjima.  S obzirom na pojavu pandemije, očekujem da će se takav trend nastaviti ili čak i narasti.

 

DKE - Kultura: Imate li neki savjet koji biste dali kandidatima, a koji bi im pomogao da izvuku najviše koristi iz programa?

Helene Skikos: Savjetovala bih im da dobro razmisle i pažljivo pripreme svoj projekt kako bi on utjecao na njihov razvoj i karijeru te da možda pokušaju postići sinergiju između prošlog i budućeg rada. Mislim da je vrlo važno pronaći domaćina koji će biti uključen u projekt na kojem osoba radi.  Jednako je važno iskoristiti prilike koje mogu usput naići.  Pokušajte se potruditi da ovo ne bude jednokratna suradnja.  Osmislite planove za nastavak svoje suradnje s domaćinom i nakon što projekt završi.

 

DKE - Kultura: I-Portunus je bio pilot-program mobilnosti u okviru programa Kreativna Europa u Europskoj uniji. Kakve se aktivnosti povezane s mobilnošću planiraju u budućnosti?

Helene Skikos: Tako je, projekti i-Portunus dosad su bili pilot-projekti kojima su se testirali najbolji načini organizacije buduće sheme za mobilnost.  Čekamo rezultate za dva nova pilot-projekta koja će se provoditi ove i iduće godine. Kada ti eksperimentalni projekti završe, analizirat ćemo iskustva iz svih triju pilot-projekata te preporuke koje smo za njih dobili.  Potom ćemo utvrditi konačne parametre za trajnu akciju u okviru programa Kreativna Europa kojom će se redovno nuditi mogućnosti za mobilnost i financijsku potporu umjetnicima, stvaraocima i kulturnim djelatnicima.  Nadamo se da ćemo tu trajnu shemu za mobilnost pokrenuti u drugoj polovini sljedeće godine.

 

DKE - Kultura: Kakav je interes za program, geografski gledano? Iz kojih zemalja dolazi najviše kandidata i koje su zemlje najpopularnije destinacije?

Helene Skikos: Imamo rezultate samo za projekt iz 2019. godine.  Kao što je i očekivano, više je prijava pristiglo i umjetnika odabrano iz većih zemalja (Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjena Kraljevina), nego iz manjih.  Međutim, neke su zemlje, na primjer, Ukrajina, Srbija i Portugal imale vrlo dobre rezultate. Kada govorimo o popularnim odredišnim zemljama, Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjena Kraljevina opet su se našle na vrhu popisa, ali i Belgija, Češka Republika, Grčka, Španjolska i Srbija prošle su dobro. Cjeloviti statistički podaci dostupni su na web-mjestu programa i-Portunus:  https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/i-portunus-statistics/third-call-2019/

 

DKE - Kultura: Budući da smo suočeni s pandemijom bolesti COVID-19, predviđena su neka alternativna pravila za nadolazeće pozive na podnošenje prijava. Biste li ih mogli malo razjasniti i dati nam neke primjere opcija za kombiniranu mobilnost?

Helene Skikos: Ovo je, nažalost, vrlo bitno pitanje.  Nadamo se da će putovanja biti moguća ove godine, ili barem u drugoj polovini ove godine.  Međutim, moramo biti realni i imati na umu da to možda neće biti moguće te da je pitanje putovanja i dalje nepoznanica.  Stoga možemo biti fleksibilni u omogućavanju suradnji povezanih s financiranjem koje bi postigle ciljeve projekta fizičke mobilnosti. Kad je riječ o dvama spomenutim projektima, još se raspravlja o tome što bi to točno podrazumijevalo i kako bi se to moglo uspostaviti, kao i o mogućem produljenju za slučaj da se pojavi potreba.  Prva je opcija, naravno, fizička mobilnost, kako je i planirano. Međutim, u bliskoj ćemo budućnosti morati potražiti alternativne načine za uključivanje i povećanje digitalne prekogranične suradnje. Dakle, još nije donesena konačna odluka o izmjeni planiranih programa mobilnosti, ali pokušat ćemo biti što fleksibilniji.