KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Europska unija pojačava borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Europska unija pojačava borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Europska komisija usvojila je Akcijski plan borbe protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima. Zaštita kulturne baštine izložene rizicima krađe, pljačke i krijumčarenja jedan je od njegovih glavnih ciljeva.

 

Kulturna dobra su predmeti od velikog kulturnog, umjetničkog povijesnog i znanstvenog značaja. No, nerijetko su i predmet zločina poput krađe, pljačke i krijumčarenja. To proizvodi razarajući učinak na kulturnu baštinu u i izvan EU, posebice u kriznim vremenima i konfliktnim mjestima.

Iz tih razloga, te u skladu s preporukama za jačanje globalne borbe protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima u raznim područjima, Europska komisija je usvojila EU Akcijski plan protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima. U tom kontekstu, akcijski plan pruža jasan, razumljiv i djelotvoran okvir EU-ovom doprinosu borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima između 2022. i 2025. godine.

 

Akcijski plan ima dva glavna cilja:

1. spriječiti kriminalne radnje

2. promovirati i očuvati kulturnu baštinu

 

Plan objedinjuje relevantne inicijative i politike u jedan okvir i nastoji stvoriti sinergiju između postojećih aktivnosti. U njemu se također navode nove mjere potrebne za sprječavanje rastućih prijetnji.

 

ČETIRI STRATEŠKA CILJA ZA BORBU PROTIV NEZAKONITE TRGOVINE

Akcijskim planom definirana su četiri strateška cilja:

1. Poboljšanje prevencije i otkrivanja zločina tržišnih dionika i institucija kulturne baštine.

2. Popis radnji kojima se nastoje ojačati provedba zakona i pravosuđe.

3. Jačanje međunarodne suradnje s ciljem borbe protiv nezakonite trgovine.

4. Donošenje mjera za podizanje svijesti o zaštiti kulturne baštine od zločina koje su namijenjene ostalim ključnim dionicima.

Akcijskim planom ne navode se isključivo mjere koje će implementirati EU već se njime i ohrabruje države članice da donesu rješenja o sprječavanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima.

Izvor.