KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Europska komisija objavila interaktivni vodič mogućnosti financiranja za kulturne i kreativne sektore na razini EU-a

CulturEU

Europska komisija je objavila interaktivni vodič CultureEU koji na jednom mjestu pruža informacije o ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od programa Kreativna Europa i Obzor Europa do strukturnih fondova i fonda InvestEU.

 

Vodič je izrađen kako bi se partnerima u kulturnim i kreativnim sektorima pomoglo u snalaženju u brojnim financijskim alatima EU-a, razumijevanju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i, u konačnici, lakšem pristupu tim sredstvima. Zainteresirani mogu prilagoditi pretragu mogućnosti financiranja na temelju svojih potreba, pojedinog sektora ili vrste organizacije koju predstavljaju. Vodič sadrži i primjere najboljih praksi i dosadašnja iskustva korisnika. CulturEU će se redovito ažurirati najnovijim informacijama o predstojećim pozivima na podnošenje prijedloga projekata te će početkom 2022. biti dostupan na svim jezicima EU-a.

Dosadašnje mjere za potporu kulturnim i kreativnim sektorima uključuju povećanje iznosa financijske potpore kulturnim, kreativnim i uključivim projektima s gotovo 2,5 milijardi eura iz programa Kreativna Europa i oko 2 milijarde eura iz programa Obzor Europa za razdoblje od 2021. do 2027.; izdvajanje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost; odobravanje nacionalne potpore na temelju privremenog okvira za mjere državne potpore u ukupnom iznosu većem od 420 milijuna eura; objavljivanje smjernica EU-a o sigurnom ponovnom otvaranju i oporavku sektora te pokretanje posebne platforme Creatives Unite za umjetnike, izvođače i druge djelatnike u kulturnim i kreativnim sektorima radi razmjene informacija, inicijativa i ideja.

 

Izvor.