KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Dostupno treće izvješće praćenja projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kultura

19-11-27_Rijeka EPK 2020
© Rijeka 2020 EPK

Na web stranicama Europske komisije od danas je dostupno i treće izvješće praćenja projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture: „Rijeka. European Capital of Culture 2020. Third Monitoring Meeting. Report by the ECOC Expert Panel“.

Izvještaj je napisan temeljem nadzornog sastanka održanog u Galwayu 15. listopada 2019. godine, a koji je okupio deseteročlanu stručnu komisiju za praćenje provedbe projekta, tim iz Rijeke 2020 te predstavnike Europske komisije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Raniji sastanci održani su 8. ožujka 2017. u Bruxellesu te 28. i 29. lipnja 2018. u Rijeci.

 

Posebni značaj trećeg, posljednjeg nadzornog sastanka leži u tome da je njegova pozitivna ocjena timu Rijeka 2020 osigurala Nagradu Melina Mercouri vrijednu 1,5 milijuna eura koji će se koristiti za provedbu predloženih programa u okviru EPK 2020.

Iz teksta izvještaja ističemo zaključke u kojima je prepoznato da Rijeka 2020 od proglašenja titule EPK 2020 sve do danas odlično napreduje, kako u planovima za provedbu programa, tako i u strateškom pristupu nasljeđu titule EPK. Takvi pozitivni rezultati jasna su odlika snažnog i dugoročnog timskog rada. Nadalje se ističe i da Rijeka 2020 može biti pozitivan primjer ostvarivanja dobrobiti za razvoj kulturnog sektora koje titula EPK može donijeti ne samo nominiranom gradu, već i njegovoj široj sredini.

 

Pun tekst trećeg izvještaja pročitajte ovdje.

Na web stranicama Europske komisije dostupni su i drugi dokumenti o praćenju Rijeka 2020 – EPK.