KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Desk Kreativne Europe na Kongresu studenata muzeologije 30. studenog 2018.

Kongres studenata muzeologije
"Umrežavanje i poticanje novih suradnji", Kongres studenata muzeologije 30. studenog 2018.

Morana Bigač, predstavnica Deska Kreativne Europe održat će radionicu pod nazivom "Umrežavanje i poticanje novih suradnji" na Kongresu studenata muzeologije: "Korištenje europskih fondova u upravljanju baštinom", 30. studenog od 9.00 do 11.00 sati u računalnoj učionici knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojoj će studenti u timovima naučiti razvijati i koncipirati projektnu ideju za koju je važno da bude kreativna, inovativna te da ima širi spektar aktivnosti koje imaju društveni značaj. Sudionici će biti upoznati s glavnim značajkama, mogućnostima i praksama programa EU Kreativna Europa.

 

Projekti sufinancirani kroz program Kreativna Europa su interdisciplinarni projekti namijenjeni međunarodnim kulturnim suradnjama i umrežavanju profesionalaca, organizacija i ustanova u projektima s europskim vrijednostima gdje je kultura sredstvo zbližavanja europskih građana.
Želimo motivirati studente i ukazati na mogućnosti umrežavanja, programa i projekata. Prijave na radionicu su ograničene, a predviđeni broj polaznika je 20.

Prijava na: bit.ly/DKE3011