KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Culture Moves Europe – treći poziv za domaćine rezidencija

2025 CME residency call

Otvoren je treći po redu poziv za domaćine rezidencijalnih boravaka kojeg provodi Goethe Institut u okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa.

 

Poziv Culture Moves Europe sastoji se od dvije linije djelovanja: individualne mobilnosti (otvoren do 31.svibnja 2024.) i rezidencijalni boravci, koji pruža podršku za putne troškove i dnevnice te nudi dodatne nadoplate na temelju individualne situacije primatelja potpore, a pruža i posebne mjere za poticanje zelene mobilnosti.

 

TIMELINE POZIVA
OTVARANJE POZIVA – 15/03/2024

ROK ZA PREDAJU PRIJAVA - 15/05/2024 23:59:59 CEST

PROCES EVALUACIJE – SVIBANJ – SRPANJ 2024

OBAVIJEST O REZULTATIMA EVALUACIJE – 8/07/2024

PRIJAVA INFO KARTICE BORAVKA (faza 2) – 8/07/2024 - 30/10/2024

POTPISIVANJE UGOVORA GOETHE INSTITUTA S ODABRANIM PRIJAVITELJIMA
- u razdoblju od 4 tjedna nakon odobrenja info kartice boravka

NAJRANIJI POČETAK REZIDENCIJALNIH PROJEKATA – 15/08/2024 I ne prije potpisivanja ugovora

NAJKASNIJI ZAVRŠETAK REZIDENCIJALNIH PROJEKATA – 31/05/2025

 

Ciljevi poziva Culture Moves Europe su:

 • ISTRAŽITI – provoditi istraživanje, istraživati i raditi na određenoj temi ili novom konceptu;
 • STVORITI – uključiti se u kolektivni kreativni proces u potrazi za stvaranjem novog umjetničkog/kulturnog djela;
 • NAUČITI – Poboljšati kompetencije i vještine sudionika kroz neformalno učenje ili suradnju sa stručnjakom;
 • POVEZATI SE – Razviti profesionalnu mrežu, ojačati profesionalni razvoj suradnika, uključiti se u novu publiku;
 • TRANSFORMIRATI SE - doprinijeti društvenim promjenama u skladu s vrijednostima i načelima Novog europskog Bauhausa

Prijave za domaćine rezidencijalnih projekata moraju uključivati dva cilja od gore navedenih.

 

POZIV ZA DOMAĆINE REZIDENCIJALNIH BORAVAKA

Poziv za aplikaciju u okviru linije djelovanja za domaćine rezidencijalnih boravaka čiji je cilj do 2025. godine podržati više od 1000 umjetnika, profesionalaca i domaćina /organizacija zainteresiranih za provedbu/sudjelovanje u rezidencijalnim projekatima otvoren je do 15. svibnja 2024. godine do 23:59:59 CEST.

Pozivom domaćinima rezidencijalnih boravka želi se potaknuti suradnja domaćina, umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca različitih profila i različitih disciplina s ciljem daljnjeg razvoja umjetničkog i kulturnog ekosustava diljem Europe.

Poziv za domaćine rezidencija pruža financijsku potporu organizacijama i umjetnicima registriranim u jednoj od 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

Popis svih zemalja Kreativne Europe

 

Domaćini / organizacije mogu primiti 1 – 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca iz drugih država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa na minimalno 22 dana do najviše 180 dana, a ostvarena potpora za boravak odnosi se na putne troškove umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca i na troškove njihovog boravka. Domaćin mora osigurati smještaj, odgovarajuće radne prostore, odgovarajući materijal i opremu ovisno o potrebama projekta te stručno mentorstvo, a ukoliko je moguće, treba osigurati vezu s lokalnom zajednicom kako bi se podržao lokalni umjetnički i kulturni razvoj ali i vidljivost umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji sudjeluju.

 

POZIV SE ODVIJA U DVIJE FAZE:
FAZA 1 | ODABIR DOMAĆINA REZIDENCIJALNIH BORAVAKA

U pravoj fazi projekta prijavljuju se kandidati s rezidencijalnim projektima, s određenim konceptom i ciljevima u kojima će sudjelovati pozvati umjetnici i/ili kulturni profesionalci. U okviru rezidencijalnog projekta domaćina, umjetnici i/ili kulturni profesionalci mogu razvijati vlastiti projekt ili surađivati ovisno o području stručnosti i profesionalnim potrebama slijedeći ciljeve i koncept predložen od strane domaćina. Cilj je da umjetnici i/ili kulturni profesionalci, i domaćini imaju koristi od lokalne zajednice i okruženja, opreme i mentorstva koje pružaju domaćini.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelji moraju biti pravni subjekti (poput neprofitnih organizacija, udruga, javnih tijela, zaklada, kompanije, samozaposlenih osoba) aktivi u jednom od navedenih sektora: arhitektura, kulturna baština, moda i dizajn, knjiženi prijevodi, glazba, izvedbene umjetnosti i vizualne umjetnosti. Prijavitelji moraju biti legalno registrirani u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

 

UVJETI
 • Prijavitelji moraju imati kapacitete na prihvatljiv način ugostiti između 1 do 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca.
 • Projektni prijedlozi moraju adresirati jedan do dva navedena cilja
 • Prijavitelji moraju umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima pružiti stručno mentorstvo
 • Projektni prijedlozi moraju moći omogućiti minimalno 22 dana do maksimalno 180 dana neprekinutog rezidencijalnog boravka. Umjetnici i/ili kulturni profesionalci moraju uložiti minimalno 70% svog vremena na radu u rezidencijalnom boravku.
 • Rezidencijalni boravci podijeljeni su u tri kategorije:
  • cca 70% za kratkoročne boravke / 22 – 60 dana
  • cca 22% za srednjoročne boravke / 61 – 120 dana
  • cca 8 % za dugoročne boravke / 121 – 180 dana
 • Rezidencijalni boravak provodi se jednoj lokaciji koja mora biti na području države koja sudjeluje u programu Kreativna Europa, a selekcija umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca provodi se putem otvorenog poziva ili ciljanim pozivom.

 

KRITERIJI OCJENJIVANJA

REZIDENCIJALNI PROJEKT (10/20) što uključuje relevantnost rezidencijalnog projekta, ishode i utjecaj; i aspekt održivosti.

PRIPREMA REZIDENCIJALNOG BORAVKA I IMPLEMENTACIJA (10/20 BODOVA) što uključuje prostor i uslugu; selekciju umjetnika i/ili kulturnog profesionalca; i suradničko okruženje.

 

POTPORA

Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka izračunava se obzirom na broj umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji su uključeni i duljinu rezidencijalnih boravak. Budžet projekta procjenjuje se tijekom Faze 1 temeljem informacija navedenih u prijavi za domaćine rezidencijalnih boravaka, a točan iznos definirat će se u Fazi 2 nakon odabira domaćina, odobrenja info kartice boravka i potpisivanja ugovora.

Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka dodjeljuje se u obliku paušala (lump sum) te se nastavno navedeni iznosi odobravaju bez obzira na stvarne troškove. Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka sastoji se od tri slijedeće kategorije:

1) POTPORA ZA HOSTING odnose se na financijsku potporu domaćinu rezidencije koji doprinose smještaju umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca.

Fiksni iznos od 35,00€ po danu po sudioniku koji su namijenjeni uz ugošćivanje umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca (najamnina, struja, voda, najam opreme, naknada mentorima i sl.)

2) POTPORA ZA MOBILNOST odnosi se na iznos koji domaćin prosljeđuje umjetniku i/ili kulturnom profesionalcu na način:

Putni troškovi – fiksni iznos od 350,00€ za udaljenosti ispod 5.000 km / 700,00€ za udaljenosti iznad 5.000 km po sudioniku ovisno o udaljenosti čime se pokrivaju troškovi putovanja u oba smjera

Dnevnica – fiksni iznos od 25,00€ po danu po sudioniku čime se pokrivaju troškovi hrane i lokalnog prijevoza tijekom rezidencijalnog boravka umjetnika i/ili kulturnog profesionalca

3) DOPUNE se odnose na financijske potpore umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima temeljem njihove individualne situacije i potrebe.

Green mobility top-up – fiksni iznos od 350,00€ po sudioniku koji putuju više od 600km u jednom smjeru bilo kojim oblikom održivog prijevoza

Visa top-up – fiksni iznos od 80,00€ za troškove izdavanja vize;

OCTS AND ORS (prekomorske zemlje i teritoriji EU) top-up – fiksni iznos od 150,00€ za sudionike koji putuju u/iz prekomorski zemalja i teritorija u oba smjera.

Family top-up – fiksni iznos od 100,00€ za sudionike s djecom mlađom do 10 godine koja se pridružuju projektu boravka

Disability support – fiksni iznos od 75,00€ po danu za sudionike čiji invaliditet utječe na njihovu sposobnost da provedu svoj projekt mobilnosti.  

Maksimalan iznos potpore za projekt rezidencijalnog boravka iznosi 55.000,00€ s uključenim dodatcima.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave projekata rezidencijalnih boravaka predaju se na engleskom jeziku putem Goethe-Application Portala. Online prijavnici može se pristupiti ukoliko se kreira račun (organizacija/poduzeće) na portalu Goethe-Application.

Mogučnost ponovne prijave

Pravni subjekti koje su prethodno primili potpore i-Portunus Houses ili Culture Moves Europe Residency Grant imaju pravo ponovno se prijaviti, pod uvjetom da se radi o drugom projektu, vremenskom okviru i uključuje različite sudionike - umjetnike/kulturne profesionalce. Prioritet imaju oni koji se prijavljuju po priv put. Prijavitelji koji su prethodno primili potporu za individualnu Culture Moves Europe imaju pravo prijaviti se na poziv za domaćine rezidencijalnih boravaka kao domaćini, pod uvjetom da su pravni subjekti.

 

Rok za predaju prijava je 15. svibjna 2024. | 23:59:59 CEST

Prijavni obrazac uključuje:

 • Profil pravnog subjekta – jedan dokument, popratna dokumentacija u pdf-u (npr: izvadak iz registra; odluka o osnivanju subjekta kao javnopravno tijelo, službena isprava o pravnoj osobi na bilo kojem službenom jeziku u državama koje participiraju u Kreativnoj Europi)
 • Umjetnički i kreativni portfelj ili promotivni/godišnji izvještaj podnositelja zahtjeva – jedan dokument, u pdf-u, na engleskom jeziku. Dokument mora predstavljati profil i ekspertizu pravne osobe, npr: prezentacija pravnog subjekta i njegove misije/vizije/ciljeva, prezentacija osnivača i osoblja s njihovim iskustvom, obrazovnom pozadinom.
 • Kratak CV – jedan kratak CV po mentoru, u pdf-u, na engleskom jeziku. Kratak CV mentora koji uključuj relevantke vještine i iskustvo.

 

FAZA 2 | UGOVOR O POTPORI S DOMAĆINIMA REZIDENCIJA

Kandidati koji su odabrani u prvoj fazi bit će pozvani da prijave info kartice boravka što uključuje potvrdu trajanja i točne datume održavanja rezidencija te pojedinosti o odabranim umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima

Uvjeti za odabir umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca:

 • moraju imati napunjenih 18 godina
 • raditi individualno ili u skupini
 • mogu biti svih obrazovnih pozadina i iskustava
 • biti spremni razvijati svoja znanja i vještine, i voditi projekt u barem jednom od sektora obuhvaćenih pozivom
 • dolaziti iz različitih zemalja Kreativne Europe, pod uvjetom da legalno borave u tim zemljama.
 • mogu dolaziti iz iste zemlje gdje se nalazi i lokacija u kojoj se projekt boravka provodi, sve dok legalno borave u drugoj zemlji.

 

INFO KARTICA BORAVKA

Info karticu boravka predaje se u razdoblju do 8. srpnja 2024. do 30. listopada 2024., a predaju ju domaćini rezidencija u kojoj se nalaze detaljne informacije o rezidencijalnom projektu i njegovim sudionicima. Temeljem informacija pruženih putem info kartice izračunava se konačna potpora rezidencijalnom projektu, omogućava se pristupanje potpisivanju ugovora i isplati prve rate.

 

Info kartica boravka mora sadržavati:

 • službeni nacionalni dokument za identifikaciju – jedan dokument po sudioniku, u pdf-u, na bilo kojem jeziku. Riječ je o službenom dokumentu koji dokazuje identit, npr: osobna iskaznica, putovnica, boravišna dozvola.
 • Dokaz o legalnom boravku – jedan dokument po sudioniku, u pdf-u, na bilo kojem jeziku. Riječ je o dokazu legalnog boravka, službenom dokumentu koji sadži ime i adresu legalnog boravke svakog sudionika, npr: boravišna dozvola; računi za struju ili vodu; status izbjeglice ili humanitarne zaštite; osobna iskaznica ili putovnica, pod uvjetom da su ime i adresa jasno naznačeni.
 • Kratak CV – jedan dokument po sudioniku, u pdf-u, na engleskom jeziku. Životopis kao jedno/dvustrani dokument sa sažetkom osobnih informacija i kontaktnih podataka, relevantnim obrazovanjem i profesionalnim iskustvom.
 • Umjetnički i kreativni portfolio – jedan dokument po sudioniku, u pdf-formatu, na engleskom jeziku. Umjetnički/kreativni portfelj fokusira se na umjetnički i kreativni rad. Uključuje primjere osobnih kreacija, projekata, ideja, itd. Nije životopis.
 • Dokaz za podršku osobama s invaliditetom (ako je primjenjivo) – jedan dokument po sudioniku, u pdf-u, na bilo kojem jeziku. Ako je primjenjivo, mora sadržavati pojašnjenje na engleskom jeziku. Dokaz može biti bilo koji službeni dokument koji dokazuje da sudionik ima invaliditet koji utječe na njihovu sposobnost mobilnosti.
 • Dokumenti o mentoru – jedan kratki životopis po mentoruu pdf-u, na engleskom jeziku.

 

POTPISIVANJE UGOVORA I ISPLATA I IZVJEŠTAJ

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se između domaćina i Goethe-Instituta nakon odobrenja info kartica boravka, a koji definira aktivnosti projekta, pojedinosti o svakom sudioniku, trajanje projekta, proračun te druga prava i obveze.

Mjesec dana nakon završetka rezidencijalnog projekta, domaćin mora predati izvještaj o realizaciji rezidencijalnog boravka putem Goethe-Application Portala. Izvještaj mora sadržavati ezultate boravka, potencijalne promjene i njegove stvarne provedbe, popratne slike i putne isprave itd.

Dodijeljena potpora isplaćuje se u dvije rate. Prva rata isplaćuje se domaćinu otprilike 30 radnih dana nakon potpisivanja ugovora, dok se druga rata isplaćuje se domaćinu otprilike 30 radnih dana nakon potvrde izvješća o rezidenciji od strane Culture Moves Europe.

 

*SMJERNICE