KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Culture Moves Europe –poziv za domaćine rezidencija

CME_rezidencije

Otvoren je Culture Moves Europe – poziv za domaćine rezidencijalnih boravaka kojeg provodi Goethe Institut u okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa.

 

U okviru nove sheme Culture Moves Europe otvoren je poziv za domaćine rezidencija koji pruža financijsku potporu organizacijama i umjetnicima registriranim u jednoj od 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.  Svrha potpore je pružiti financijsku potporu domaćinima /organizacijama zainteresiranim za provedbu rezidencijalnih projekata.

Popis svih zemalja Kreativne Europe
 
ŠTO JE POZIV ZA REZIDENCIJALNI BORAVAK?

Poziv je namijenjen pravnim osobama koje imaju kapacitete (ugostiti rezidencijalni projekti, objekt, zaposlenike, mogućnost mentorstva) i iskustva u organizaciji i provedbi kreativnih aktivnosti umjetničkih rezidencijalnih boravaka u trajanju od minimalno 22 dana, a koje djeluju u sektorima zastupljenim u potprogramu Kultura (arhitektura, kulturna baština, moda i dizajn, književni prijevodi, glazba, izvedbene umjetnosti, likovne umjetnosti).

Pozivom domaćinima rezidencijalnih boravka želi se potaknuti suradnja domaćina, umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca različitih profila i različitih disciplina s ciljem daljnjeg razvoja umjetničkog i kulturnog ekosustava diljem Europe.

Domaćini / organizacije mogu primiti 1 – 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca iz drugih država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa na minimalno 22 dana do najviše 10 mjeseci, a ostvarena potpora za boravak odnosi se na putne troškove umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca i na troškove njihovog ugošćavanja. Domaćin mora osigurati smještaj, odgovarajuće radne prostore, odgovarajući materijal i opremu ovisno o potrebama projekta te stručno mentorstvo, a ukoliko je moguće, treba osigurati vezu s lokalnom zajednicom kako bi se podržao lokalni umjetnički i kulturni razvoj ali i vidljivost umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji sudjeluju.

 

Poziv se odvija u dvije faze:

 

FAZA 1 | ODABIR DOMAĆINA REZIDENCIJALNIH BORAVAKA

U pravo fazi projekta prijavljuju se kandidati s rezidencijalnim projektima, s određenim konceptom i ciljevima u kojima će sudjelovati pozvati umjetnici i/ili kulturni profesionalci. U okviru rezidencijalnog projekta domaćina, umjetnici i/ili kulturni profesionalci mogu razvijati vlastiti projekt ili surađivati ovisno o području stručnosti i profesionalnim potrebama slijedeći ciljeve i koncept predložen od strane domaćina. Cilj je da umjetnici i/ili kulturni profesionalci imaju koristi od lokalne zajednice i okruženja, opreme i mentorstva koje pružaju domaćini. Projekti rezidencijalnih boravaka moraju imati jedan do dva prioriteta:

 

 • ISTRAŽIVANJE
  • provoditi istraživanja, istraživati i raditi na određenoj temi i novom konceptu
 • STVARANJE
  • uključiti se u kolektivni kreativni proces u potrazi za stvaranjem novog umjetničkog/kulturnog djela
 • UČENJE
  • unaprijediti kompetencije i vještine sudionika kroz neformalno učenje ili suradnju sa stručnjakom
 • POVEZIVANJE
  • razvijati profesionalnu mrežu, ojačati profesionalni razvoj sudionika, povezati se s novom publikom
 • TRANSFORMIRANJE
  • doprinositi društvenim promjenama u skladu s vrijednostima i načelima Novog europskog Bauhausa. Od kandidata koji odaberu ovaj cilj očekuje se provedba rezidencijalnog projekta u skladu s vrijednostima i načelima Novog europskog Bauhausa (NEB). (detalji u smjernicama poziva)
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelji moraju biti pravni subjekti (poput neprofitnih organizacija, udruga, javnih tijela, zaklada, kompanije, samozaposlenih osoba) aktivi u jednom od navedenih sektora: arhitektura, kulturna baština, moda i dizajn, knjiženi prijevodi, glazba, izvedbene umjetnosti i vizualne umjetnosti. Prijavitelji moraju biti legalno registrirani u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

 

UVIJETI
 • Prijavitelji moraju imati kapacitete na prihvatljiv način ugostiti između 1 do 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca.
 • Projektni prijedlozi moraju adresirati jedan do dva navedena cilja
 • Prijavitelji moraju umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima pružiti stručno mentorstvo
 • Projektni prijedlozi moraju moći omogućiti minimalno 22 dana do maksimalno 300 dana neprekinutog rezidencijalnog boravka. Umjetnici i/ili kulturni profesionalci moraju uložiti minimalno 70% svog vremena na radu u rezidencijalnom boravku.

 

 • Rezidencijalni boravci podijeljeni su u tri kategorije:
  • cca 68% za kratkoročne boravke / 22 – 60 dana
  • cca 22% za srednjoročne boravke / 61 – 120 dana
  • cca 10 % za dugoročne boravke / 121 – 300 dana

 

 • Rezidencijalni boravak provodi se jednoj lokaciji koja mora biti na području države koja sudjeluje u programu Kreativna Europa, a selekcija umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca provodi se putem otvorenog poziva ili ciljanim pozivom.

 

KRITERIJI OCJENJIVANJA

PRIPREMA REZIDENCIJALNOG BORAVKA I IMPLEMENTACIJA (10/20 BODOVA) što uključuje prostor i uslugu; selekciju umjetnika i/ili kulturnog profesionalca; i suradničko okruženje.

REZIDENCIJALNI PROJEKT (10/20) što uključuje relevantnost rezidencijalnog projekta, ishode i utjecaj; i aspekt održivosti.

 

POTPORA ZA PROJEKTE REZIDENCIJALIH BORAVAKA

Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka izračunava se obzirom na broj umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji su uključeni i duljinu rezidencijalnih boravak. Budžet projekta procjenjuje se tijekom Faze 1 temeljem informacija navedenih u prijavi za domaćine rezidencijalnih boravaka, a točan iznos definirat će se u Fazi 2 nakon odabira domaćina, odobrenja info kartice boravka i potpisivanja ugovora.

Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka dodjeljuje se u obliku paušala (lump sum) te se nastavno navedeni iznosi odobravaju bez obzira na stvarne troškove. Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka sastoji se od tri slijedeće kategorije:

 

TROŠKOVI HOSTINGA odnose se na financijsku potporu domaćinu rezidencije koji doprinose smještaju umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca.

Fiksni iznos od 35,00€ po danu po sudioniku koji su namijenjeni uz ugošćivanje umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca (najamnina, struja, voda, najam opreme, naknada mentorima i sl.)

 

POTPORA ZA MOBILNOST odnosi se na iznos koji domaćin prosljeđuje umjetniku i/ili kulturnom profesionalcu na način:

Putni troškovi – fiksni iznos od 350,00€ / 700,00€ po sudioniku ovisno o udaljenosti čime se pokrivaju troškovi putovanja u oba smjera

Dnevnica – fiksni iznos od 25,00€ po danu po sudioniku čime se pokrivaju troškovi hrane i lokalnog prijevoza tijekom rezidencijalnog boravka umjetnika i/ili kulturnog profesionalca

 

DOPUNE se odnose na financijske potpore umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima temeljem njihove individualne situacije i potrebe.

Green top-up – fiksni iznos od 350,00€ po sudioniku koji putuju više od 600km bilo kojim oblikom prijevoza osim zrakoplovom u oba smjera;

Troškovi vize – fiksni iznos od 80,00€ za troškove izdavanja vize;

OCT/ORs (prekomorske zemlje i teritoriji EU) – fiksni iznos od 150,00€ za sudionike koji putuju u/iz prekomorski zemalja i teritorija u oba smjera.

Obiteljska dopuna – fiksni iznos od 100,00€ za sudionike s djecom mlađom do 10 godine koja se pridružuju projektu boravka

Osobe s invaliditetom – fiksni iznos od 75,00€ po danu za sudionike čiji invaliditet utječe na njihovu sposobnost da provedu svoj projekt mobilnosti.  

 

Maksimalan iznos potpore za projekt rezidencijalnog boravka iznosi 55.000,00€ s uključenim dodatcima.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave projekata rezidencijalnih boravaka predaju se na engleskom jeziku putem Goethe-Application Portala. Online prijavnici može se pristupiti ukoliko se kreira račun (organizacija/poduzeće) na portalu Goethe-Application.

 

Rok za predaju prijava je 15. lipnja 2023. | 23:59 CET

 

Prijavni obrazac uključuje:

 • Profil pravnog subjekta – popratna dokumentacija u pdf-u (npr: izvadak iz registra; odluka o osnivanju subjekta kao javnopravno tijelo, službena isprava o pravnoj osobi)
 • Iskustvo domaćina rezidencije - iskustvo u organiziranju rezidencija i drugih povezanih aktivnosti, kapacitet, prostor itd. - popratna dokumentacija u pdf-u
 • Profil mentora – popratna dokumentacija u pdf-u - CV mentora s uključenim relevantnim iskustvom i vještinama
 • Opis rezidencijalnog projekta i provedba (indikativni datumi početka i završetka, ciljevi, ishodi, planirane aktivnosti i sl.)
 • Broj umjetnika i/ili profesionalaca u kulturi koji će biti uključeni s pojašnjenim postupkom i kriterijima njihova odabira.

 

FAZA 2 | UGOVOR O POTPORI S DOMAĆINIMA REZIDENCIJA

Kandidati koji su odabrani u prvoj fazi bit će pozvani da odaberu umjetnika i/ili kulturne profesionalce iz zemalja Kreativne Europe za sudjelovanje u njihovim rezidencijalnim projektima. Procedura odabira mora slijediti informacije i postupak koje je domaćin naveo u svojoj prijavi i biti u skladu s navedenim kriterijima prihvatljivosti:

Umjetnici i/ili kulturni profesionalci:

 • moraju imati napunjenih 18 godina
 • raditi individualno ili u skupini
 • mogu biti svih obrazovnih pozadina i iskustava
 • biti spremni razvijati svoja znanja i vještine, i voditi projekt u barem jednom od sektora obuhvaćenih potprogramom Kultura
 • dolaziti iz različitih zemalja Kreativne Europe, pod uvjetom da legalno borave u tim zemljama.
 • mogu dolaziti iz iste zemlje gdje se nalazi i lokacija u kojoj se projekt boravka provodi, sve dok legalno borave u drugoj zemlji.
 • koji su već primili potporu za mobilnost u okviru Culture Moves Europe sheme te ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u projektu rezidencijalnog boravka su prihvatljivi.

 

INFO KARTICA BORAVKA

Info karticu boravka obavezno je predati do 15. listopada 2023. | 23:59 CET , a predaju ju domaćini rezidencija u kojoj se nalaze detaljne informacije o rezidencijalnom projektu i njegovim sudionicima. Temeljem informacija pruženih putem info kartice izračunava se konačna potpora rezidencijalnom projektu, omogućava se pristupanje potpisivanju ugovora i isplati prve rate.

Info kartica boravka mora sadržavati:

 • informacije o predviđenom trajanju i završetku projekta i potvrdu o sudjelovanju mentora
 • informacije o profilu sudionika (osobni podatci, relevantno umjetničko iskustvo, kratak opis aktivnosti umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca kao dio rezidencijalnog boravka) – popratna dokumentacija u pdf-u: osobna iskaznica, umjetnički portfelj, životopis
 • dokaz o zakonitom boravku u jednoj od država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa – popratna dokumentacija u pdf-u: osobna iskaznica/putovnica, boravišna dozvola, obavijest o statusu izbjeglice/humanitarnoj zaštiti i ostali relevantni dokumenti)
 • plan putovanja svakog odabranog umjetnika i/ili kulturnog profesionalca od mjesta stanovanja do lokacije domaćina
 • dokazi za ostvarenje dopuna za svakog umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca

 

POTPISIVANJE UGOVORA I ISPLATA

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se između domaćina i Goethe-Instituta nakon odobrenja info kartica boravka. Goethe-Institut će u roku 4 tjedna kreirati ugovor, dok će domaćin imati dva tjedna za potpisivanje ugovora. Ukoliko ugovor ne bude u roku potpisan i vraćen, smatrat će se odbijenim.

Dva tjedna nakon završetka rezidencijalnog projekta, domaćin mora predati izvještaj o realizaciji rezidencijalnog boravka putem Goethe-Application Portala. Izvještaj mora sadržavati o rezultatima boravka, potencijalne promjene i njegove stvarne provedbe, popratne slike i putne isprave itd.

Dodijeljena potpora isplaćuje se u dvije rate. Prva rata isplaćuje se domaćinu otprilike 30 radnih dana nakon potpisivanja ugovora, dok se druga rata isplaćuje se domaćinu otprilike 30 radnih dana nakon potvrde izvješća o rezidenciji od strane Culture Moves Europe