KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Culture Moves Europe – nova shema mobilnosti za umjetnike i kulturne profesionalce

Culture Moves Europe

Europska komisija je u procesu implementacije nove sheme mobilnosti za umjetnike i kulturne profesionalce u vrijednosti od 21 milijun eura. Culture Moves Europe će se nadovezati na iskustva stečena u provedbi pilot-projekta I-Portunus u razodblju od 2018. do 2022. godine i postati će stalan dio programa Kreativne Europe.

Culture Moves Europe će nuditi sredstva umjetnicima, kulturnim profesionalcima te organizacijama domaćinima iz svih sektora unutar podsektora Kultura i državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Umjetnicima u nastajanju će se posvetiti posebna pozornost.

 

Tijekom sljedeće tri godine, Culture Moves Europe će operirati s budžetom od 21 milijun eura, što će omogućiti da oko 7 tisuća umjetnika i kulturnih profesionalaca ostvari međunarodnu kulturnu suradnju ili ode u inozemstvo na profesionalno usavršavanje, su-kreira, ko-producira te predstavi svoj rad novoj publici.

 

Prvi pozivi očekuju se u jesen 2022. godine.

Izvor.