KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Culture Moves Europe 2024 – otvoren je drugi poziv za domaćine rezidencija

2024 CME Residency ne slider

Otvoren je drugi po redu poziv za domaćine rezidencijalnih boravaka kojeg provodi Goethe Institut u okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa.

 

Poziv Culture Moves Europe sastoji se od dvije linije djelovanja: individualne mobilnosti (otvoren do 31. svibnja 2024.) i rezidencijalni boravci (otvoren do 16. siječnja 2024.), a pridonosi putnim troškovima, troškovima života i boravka te nudi dodatne nadoplate na temelju individualne situacije primatelja potpore i uključuje posebne mjere za poticanje zelene mobilnosti.

 

Ciljevi poziva Culture Moves Europe su:

 • ISTRAŽITI – provoditi istraživanje, istraživati i raditi na određenoj temi ili novom konceptu;
 • STVORITI – uključiti se u kolektivni kreativni proces u potrazi za stvaranjem novog umjetničkog/kulturnog djela;
 • NAUČITI – poboljšati kompetencije i vještine sudionika kroz neformalno učenje ili suradnju sa stručnjakom;
 • POVEZATI SE – razviti profesionalnu mrežu, ojačati profesionalni razvoj suradnika, uključiti novu publiku;
 • *TRANSFORMIRATI SE - doprinijeti društvenim promjenama u skladu s vrijednostima i načelima novog europskog Bauhausa (odnosi se samo na liniju djelovanja rezidencijalnih boravaka).

*NOVOST Aplikacija za liniju djelovanja za individualnu mobilnost mora uključivati dva navedena cilja, dok aplikacija za rezidencijalne boravke mora uključivati do dva navedena cilja.

**Na ovogodišnem pozivu za rezidencijalne boravke moguće je provesti Rezidenciju Novog europskog Bauhausa u okviru cilja koji doprinosti propitivanju mogućnosti i promjena u skladu s vrijednostima i načelima inicijative Novog europskog Bauhausa.

 

POZIV ZA DOMAĆINE REZIDENCIJALNIH BORAVAKA

Poziv za prijavu u okviru linije djelovanja za domaćine rezidencijalnih boravaka čiji je cilj do 2025. godine podržati više od 1000 umjetnika, profesionalaca i domaćina /organizacija zainteresiranim za provedbu/sudjelovanje u rezidencijalnim projekatima, otvoren je do 16. siječnja 2024. godine.

Pozivom domaćinima rezidencijalnih boravaka želi se potaknuti suradnja domaćina, umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca različitih profila i različitih disciplina s ciljem daljnjeg razvoja umjetničkog i kulturnog ekosustava diljem Europe.

Poziv za domaćine rezidencija pruža financijsku potporu organizacijama, umjetnicima i profesionalcima registriranim u jednoj od 40 zemalja koje sudjeluju u programu Kreativna Europa gdje je i prihvatljivo provođenje rezidencijalnih projekata.

Popis svih zemalja Kreativne Europe

 

Domaćini / organizacije mogu primiti 1 – 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca iz drugih država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa na minimalno 22 dana do najviše 300 dana, a ostvarena potpora za boravak odnosi se na putne troškove umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca i na troškove njihovog boravka. Rezidencijalni projekti moraju se održati na jednoj lokaciji. Domaćin mora osigurati smještaj, odgovarajuće radne prostore, odgovarajući materijal i opremu ovisno o potrebama projekta te stručno mentorstvo, a ukoliko je moguće, treba osigurati vezu s lokalnom zajednicom kako bi se podržao lokalni umjetnički i kulturni razvoj ali i vidljivost umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji sudjeluju.

 

POZIV SE ODVIJA U DVIJE FAZE:

 

FAZA 1 | ODABIR DOMAĆINA REZIDENCIJALNIH BORAVAKA (rok 16. siječnja 2024.)

U pravoj fazi poziva prijavljuju se kandidati (organizacije) koji razvijaju rezidencijalne projekte, s određenim konceptom i ciljevima u kojima će sudjelovati umjetnici i/ili kulturni profesionalci. U okviru rezidencijalnog projekta domaćina, umjetnici i/ili kulturni profesionalci mogu razvijati vlastiti projekt ili surađivati ovisno o području stručnosti i profesionalnim potrebama slijedeći ciljeve i koncept predložen od strane domaćina. Cilj je da umjetnici i/ili kulturni profesionalci imaju koristi od lokalne zajednice i okruženja, opreme i mentorstva koje pružaju domaćini.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelji moraju biti pravni subjekti (poput neprofitnih organizacija, udruga, javnih tijela, zaklada, kompanije, samozaposlenih osoba) aktivni u jednom od navedenih sektora: arhitektura, kulturna baština, moda i dizajn, književnost*, glazba, izvedbene ili vizualne umjetnosti. Prijavitelji moraju biti legalno registrirani u državama koje sudjeluju u programu Kreativna Europa.

*NOVOST sektor književnosti za razliku od prošlogodišnjeg poziva uključuje književno stvaralaštvo, književno prevođenje te objavu i promociju književnih radova iz zemalja Kreativne Europe.

 

PONOVNI PRIJAVLJITELJI

Prijavitelj može prijaviti samo jedan projekt na ovogodišnjem pozivu, a prihvatljivi su i uspješni i odbijeni prijavitelji na prijašnjim pozivima. Prijavitelji koji su primili financiranje na natječajima i-Portunus Houses i Culture Moves Europe Residency 2022, prihvatljivi su prijavitelji ukoliko je riječ o drugom prijektu, drugom vremenskom periodu i ukoliko su uključeni drugi umjetnici i/ili profesionalci. Također, prihvatljivi su i prijavitelji koji su primili financiranje na natječaju za Culture Moves Europe za podršku mobilnosti individualnih umjetnika i profesionalaca u ulozi domaćina ukoliko ispunjavaju uvjete.

 

UVIJETI
 • prijavitelji (organizacije) moraju imati kapacitete na prihvatljiv način ugostiti između 1 do 5 umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca;
 • moraju adresirati jedan do dva od navedenih ciljeva;
 • moraju umjetnicima i/ili kulturnim profesionalcima pružiti stručno mentorstvo;
 • isplatiti putne troškove, dnevnicu i potencijalne dodatke;
 • informirati umjetnike i/ili kulturne profesionalce o sigurnosnoj situaciji u zemlji.

 

TRAJANJE

Projektni prijedlozi moraju moći omogućiti minimalno 22 dana do maksimalno 300 dana neprekinutog rezidencijalnog boravka. Umjetnici i/ili kulturni profesionalci koji sudjeluju u rezidencijalnom projektu moraju u isto vrijeme, istog trajanja boraviti u mjestu rezidencijalnog boravka, a boravak mora biti neprekinut.

Najraniji početak projekata rezidencijalnog boravka je 5. travnja 2024. godine, a svi projekti moraju završiti unatar godine dana od potpisivanja ugovora, a najkasnije do 31. svibnja 2025. godine.

 

PRIJAVA PROJEKATA

Prijave projekata rezidencijalnih boravaka predaju se na engleskom jeziku putem Goethe-Application Portala do 16. siječnja 2024. | 23:59 CET. Prijavitelj (organizacija) može prijaviti samo jedan rezidencijalni projekt po pozivu. Prijavni obrazac uključuje:

 • dokaz o pravnoj osobi;
 • umjetničko – kreativni portolio ili promotivno/godišnje izvješće prijavitelja;
 • životopis(i) mentora.
Predložak obrasca za prijavu CME rezidencijalnih boravaka

 

OBRAČUN BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka izračunava se obzirom na broj umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca koji su uključeni i duljinu rezidencijalnog boravka. Budžet projekta procjenjuje se tijekom Faze 1 temeljem informacija navedenih u prijavi, a točan iznos definira se u Fazi 2 nakon odabira domaćina i odobrenja info kartice boravka.

Culture Moves Europe djeluje po paušalnom principu, što znači da se iznos naveden u ugovoru o bespovratnim sredstvima dodjeljuje bez obzira na stvarne troškove. Potpora za projekte rezidencijalnih boravaka sastoji se od tri kategorije:

1) TROŠKOVI REZIDENCIJALNOG BORAVKA u iznosu od 35,00 EUR po osobi/po danu odnosi se na financijsku potporu domaćinu (organizaciji) rezidencijalnog boravka koji doprinose boravku i smještaju umjetnika i/ili kulturnih profesionalaca.

2) POTPORA ZA MOBILNOST uključuje:

 • Putne troškove – fiksni iznos od 350,00€ / 700,00 EUR po sudioniku ovisno o udaljenosti čime se pokrivaju troškovi putovanja u oba smjera. Za putne troškove do odredišta udaljenog do 5.000 km potpora iznosi 350,00 EUR po osobi, a za putne troškove do odredišta udaljenog više od 5.000 km potpora iznosi 700,00 EUR po osobi. Culture Moves Europe potiče podnositelje zahtjeva da odaberu održive načine putovanja uz doplatu za zelenu mobilnost te slijedom toga na udaljenosti koje su manje od 600 km, nije prihvatljivo putovati avionom.
Izračunajte udaljenost putovanja

 

 • Dnevnicu – fiksni iznos od 25,00 EUR po danu/po sudioniku a pridonosi troškovima smještaja, prehrani, javnog prijevoza i ostalim sličnim troškovima tijekom rezidencijalnog boravka umjetnika i/ili kulturnog profesionalca.

 

3) DODACI I POTPORE ZA INVALIDNOST omogućuju pristup i sudjelovanje ljudi iz različitih sredina i profila na temelju njihovih individualnih potreba. Dodatci i potpore za invalidnost su:

 • Podrška za invalidnost namijenjena je za osobe čiji invaliditet utječe na njihovu sposobnost sudjelovanja u rezidencijalnim projektima, te iznosi 75,00 EUR po danu;
 • Dodatak za obitelj iznosi 100,00 EUR a odnosi se na roditelje/skrbnike djece mlađe od 10 godine tijekom boravka i provedbe rezidencijalnog projekta;
 • Dodatak za vizu namijenjen je troškovima koji su vezani uz procese izdavanja viza, a iznosi 80,00 EUR po osobi;
 • Dodatak za zelenu mobilnost primjenjuje se za putovanja iznad 600 km (u jednom smjeru), te se korisnici potiču s 350,00 EUR za odabir održivog načina putovanja;
 • Dodatak za najudaljenije regije (OR) i prekomorske zemlje i teritorije (OCT) u iznosu od 150,00 EUR.

Maksimalan iznos potpore za projekt rezidencijalnog boravka iznosi 55.000,00 EUR s uključenim dodatcima.

 

PROCES I KRITERIJI OCJENJIVANJA

Poces ocijenjivanja traje oko 7 tjedana nakon zatvaranja poziva, a uključuje: provjeru prihvatljivosti, evaluaciju, stručno povjerenstvo i obavijest o rezultatima (pozitivnu, negativnu i rezervnu).

Kriteriji ocjenjivanja  djele se na dva dijela od kojih svaki nosi po 10 bodova: Rezidencijalni projekt i Priprema i implementacija rezidencijalnog boravka. Rezidencijalni projekt uključuje stavke relevantnosti projekta, ishode i utjecaj te održive aspekte projekta, dok priprema i implementacija uključuju prostor i uslugu; selekciju umjetnika i/ili kulturnog profesionalca; i suradničko okruženje.

 

FAZA 2 | UGOVOR O POTPORI S DOMAĆINIMA REZIDENCIJALNIH BORAVAKA (5. ožujka -  15. lipnja 2024. godine)

Samo prijavitelji koji su odabrani u prvoj fazi poziva bit će pozvani da pristupe Fazi 2 ispunjavanjem Info kartice boravka kojom se potvrđuju datumi i trajanje projekta rezidencijalnih boravaka kao i rezidenti. Odabir rezidenata može biti putem otvorenog poziva ili izravnim pozivom, ali mora slijediti postupak koji je domaćin naveo u svojoj prijavi i biti u skladu s navedenim kriterijima prihvatljivosti. Rezidenti: umjetnici i/ili kulturni profesionalci:

 • moraju imati napunjenih 18 godina;
 • raditi individualno ili u skupini;
 • mogu biti svih obrazovnih pozadina i iskustava;
 • biti spremni razvijati svoja znanja i vještine, i voditi projekt u barem jednom od sektora obuhvaćenih potprogramom Kultura;
 • moraju dolaziti iz različitih zemalja od one u kojoj se odvija rezidencijalni boravak;
 • koji su već primili potporu Culture Moves Europe za individualnu mobilnost i ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u projektu rezidencijalnog boravka mogu se prijaviti na ovaj poziv;
 • mogu sudjelovati u projektima rezidencijalnih boravaka samo jednom.
 
*N.B*

Culture Moves Europe će tijekom ožujka i travnja 2024. godine organizirati online match-making sessije kako bi pomogli organizacijama/domaćinima rezidencijalnih boravaka diseminirati projekte i pronaći rezidente.

 

INFO KARTICA BORAVKA

Info karticu boravka predaju organizacije/domaćini čiji su rezidencijalni projekti odobreni u Fazi 1 poziva, obavezno ju je predati u razdoblju od 5. ožujka do 15. lipnja 2024. godine. U njoj se nalaze detaljne informacije o rezidencijalnom projektu i njegovim sudionicima, a temeljem pruženih i validiranih informacija izračunava se konačna potpora rezidencijalnom projektu.

Uz info karticu boravka potrebno je priložiti slijedeće dokumente rezidenata:  

 • službeni nacionalni identifikacijski dokument;
 • dokaz/potvrdu o zakonitom boravku u jednoj od država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa;
 • životopis;
 • umjetnički i kreativni protfelj;
 • dokaz o invalidnosti ukoliko je prisutna.

 

POTPISIVANJE UGOVORA I ISPLATA

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklapa se između domaćina i Goethe-Instituta nakon odobrenja info kartica boravka. Goethe-Institut će u roku 4 tjedna kreirati ugovor, dok će domaćin imati dva tjedna za potpisivanje ugovora. Ukoliko ugovor ne bude u roku potpisan i vraćen, smatrat će se odbijenim. Projekti mogu započeti nakon 5. trvanja 2024. godine odnosno isključivo nakon potpisivanja ugovora.

Isplata potpore isplaćuje se u dva dijela na račun organizacije/domaćina. Prva isplata od 60% dolazi unutar 30 dana nakon potpisivanja ugovora, preostalih 40% + dodaci  isplaćuje se nakon odobravanja podnesenog izvještaja.

 

SMJERNICE poziva