KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Cultural Heritage In Action

20-03-02 Cultural Heritage in Action
© Creative Europe

Cultural Heritage in Action je program uzajamnog učenja i usavršavanja podržan od strane Europske komisije, a namijenjen donositeljima politika u području kulturne baštine na lokalnoj i regionalnoj razini. Fokus ovog programa je na participativnom upravljanju, prilagodbi za ponovno korištenje i kvaliteti intervencija.

Cilj programa je osnažiti gradove i regije u donošenju politika i pokretanju inicijativa u području kulturne baštine, a kako bi se potaknuo razvoj inovativnih rješenja za zaštitu vrijedne kulturne baštine. Ovaj program uzajamnog učenja jedna je od mjera koju je Europska komisija pokrenula kao dio Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine (European Framework for Action on Cultural Heritage), a nastavlja se i na impulse pokrenute Europskom godinom kulturne baštine 2018.

 

Program Cultural Heritage in Action podržan je iz programa Kreativna Europa. U razdoblju od siječnja 2020. do travnja 2021. godine, program provodi konzorcij partnera koji predvodi EUROCITIES, a nadalje čine i KEA European Affairs, European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), Europa Nostra te Architects' Council of Europe.

 

Tijekom navedenog razdoblja program će biti usmjeren na dvije aktivnosti:

1) produkciju kataloga kojim će se predstaviti 30 primjera dobre prakse iz gradova, regija, neurbanih i ruralnih područja diljem Europske unije;

2) organizaciju i provedbu 12 posjeta uzajamnog učenja koji će okupiti najmanje 20 sudionika po posjetu.

 

 

KAKO JE MOGUĆE SUDJELOVATI?

  • 1) PRIMJERI DOBRE PRAKSE / ISKAZ INTERESA ZA POSJETE UZAJAMNOG UČENJA

Kako bi se identificiralo 30 primjera dobre prakse koji podrazumijevaju inovativna lokalna rješenja s realnim učinkom kao moguće nadahnuće drugima, raspisan je natječajni poziv s rokom prijave do 27. ožujka 2020. godine.

Ovim putem moguće je podnijeti prijave i ako ste zainteresirani za sudjelovanje u programu kao domaćin jednog od posjeta s ciljem uzajamnog učenja.

 

  • 2) SUDJELOVANJE U POSJETIMA UZAJAMNOG UČENJA

Poziv za sudjelovanje u posjetima uzajamnog učenja raspisat će se u lipnju 2020. godine. Poziv će biti otvoren za prijave predstavnika tijela javne vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini i dionike sektora aktivne u području kulturne baštine.

 

Detalji Poziva i obrazac za podnošenje prijava dostupni su ovdje.

Ispunjeni obrazac potrebno je poslati na e-mail adresu navedenu u nastavku, najkasnije do 27. ožujka 2020. godine: culturalheritageinaction@eurocities.eu .

Za više informacija pratite službene stranice programa Cultural Heritage in Action.

 

** VAŽNA OBAVIJEST **

Novi rok za podnošenje prijava je 27. travnja 2020. godine u 17.00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

 

Izvor