KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

CAE: Zastupljenost kulture u Nacionalnim planovima oporavka i otpornosti EU članica

CAE 2022-1

Culture Action Europe, europska mreža kulturnih organizacija, umjetnika, aktivista, akademika i kreatora politika, je objavila publikaciju koja analizira i pruža uvid zastupljenosti kulture u Nacionalnim planovima oporavka i otpornosti (NPOO) u državama članicama Europske unije.

 

Kao neposredan odgovor na pandemijsku krizu, institucije EU-a su 2020. godine usvojile jedinstveni paket mjera nazvan EU Next Generation (NGEU) za poticanje oporavka Europe. Temeljna komponenta te omotnice, nazvana Recovery and Resilience Facility (RRF), usmjerava se na države članice EU između 2021. i 2026. godine kako bi se bolje nosile s posljedicama pandemije i učinile europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i bolje opremljenima za prijelaz na zelenu i digitalnu tehnologiju.

Europski kulturni i kreativni sektori su među najpogođenijim sektorima u EU, a ova publikacija pruža kratku analizu vrsta ulaganja i reformi zastupljenih u NPOO-evima, odnosno pruža uvid zastupljenosti kulture u NPOO-evima na dvije razine: uključuju li planovi eksplicitne kulturne mjere te je li područje kulture spomenuto kao dio drugih politika/mjera.

 

Rezultati istraživanja u ovoj publikaciji pokazuju da je 14 zemalja od 26, odnosno 53% država članica uključilo kulturu u svoje NPOO. Analiza koja proizlazi iz ovog pregleda pokazuje da je najmanje 2% u EU26 - odnosno oko 12 milijardi eura - mobilizirano za kulturu. U velikoj većini zemalja udio kulture unutar NPOO-a je znatno ispod 2%, najčešće oko 1%, što vrijedi i za Hrvatsku.

Rezultat mapiranja provedenog zahvaljujući doprinosima mreže Culture Action Europe, pokazuje da, iako je brojka od 2% postignuta na razini EU-a, većina država članica ili ne predviđa nikakvu posebnu liniju za kulturu ili zaostaju za takvom vrijednošću, iznoseći oko 1% - znatno ispod predviđenih 2%.

 

HRVATSKA

Hrvatska će potporu kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka (NPOO) usmjeriti prema osnaživanju i jačanju kompetitivnosti kulturnih i kreativnih sektora, s naglaskom na izgradnju sustava za provjeru činjenica u medijima, pomoći profesionalnom novinarstvu i izgradnji sustava javne objave vlasničke strukture i izvora financiranja medija. Drugi segment NPOO-a važan za kulturu, ali kao dio drugih politika/mjera odnosi se na kulturnu baštinu odnosno energetsku obnovu zgrada s kulturnom vrijednošću. 

 

CULTURE IN THE EU’S NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLANS_publikacija

 

 

Izvor.