KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Armenija se priključuje Kreativnoj Europi

Armenia 2

Europski povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics i ministar kulture Republike Armenije Armen Amiryan su 20. ožujka 2018. godine potpisali Sporazum o razumijevanju za sudjelovanje Armenije u Programu Kreativna Europa.

Potpisivanje Sporazuma o suradnji jedan je od konkretnih rezultata EU strategije za međunarodne kulturne odnose i veliki korak naprijed u poticanju EU-istočnog partnerstva, budući da je Armenija četvrta zemlja Europske politike susjedstva, nakon Gruzije, Moldavije i Ukrajine, koja se pridružuje Programu Kreativna Europa. Povodom potpisivanja Sporazuma, povjerenik Navracsics pozdravio je novu priliku za jačanje suradnje između EU i Armenije kroz kulturu.

Armenski parlament mora ratificirati Sporazum o sudjelovanju u Kreativnoj Europi kada će armenske kulturne i kreativne organizacije moći sudjelovati u natječajima Programa.

Armenija se pridružila potprogramu Kultura i međusektorskom potprogramu, ali ne i potprogramu MEDIA. Sudjelovanje u Programu omogućit će armenskim kulturnim i kreativnim organizacijama suradnju s partnerima iz cijele Europe i pristup sredstvima za projekte kulturne suradnje, književne prijevode, kulturne mreže i platforme. Sporazum je važno postignuće u okviru Sporazuma o cjelovitom i pojačanom partnerstvu Europske unije i Armenije potpisanog u studenom 2017. godine.

Dobrodošla Armenija i sretno svim Armenskim kulturnim organizacijama!