KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Armenija nastavlja sudjelovati u programu Kreativne Europe

Armenija nastavlja sudjelovati u programu Kreativne Europe

Sudjelovanje Armenije u programu Kreativne Europe (2021 - 2027) pomaže jačanju kulturne suradnje između Europske unije i Armenije.

 

Mariya Gabriel, Povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade, 11. listopada 2022. godine potpisala je Sporazum o sudjelovanju Armenije u programu Kreativne Europe. Vahram Dumanyan, armenski ministar obrazovanja, znanosti i kulture, sporazum je potpisao u Erevanu ranije ove godine.

 

Potpisivanje ovog dokumenta predstavlja značajan iskorak u njegovanju EU-Istočnog partnerstva. Nakon Gruzije i Ukrajine, Armenija je treća država koja se pridružila programu Kreativne Europe. Program Kreativne Europe će imati 10 takozvanih ''pridruženih trećih zemalja'' nakon što armenski parlament ratificira sporazum.

Armenija se pridružuje potprogramu Kultura i djelomično Međusektorskom potprogramu Kreativne Europe (2021 - 2027). Armenski umjetnici, kulturni profesionalci i organizacije moći će sudjelovati u pozivima na suradnju 2022. nakon ratifikacije sporazuma.

 

NASTAVAK SURADNJE

Armenija je već sudjelovala u prethodnom programskom razdoblju Kreativne Europe (2014 - 2020). Sudjelovanje u novom programskom razdoblju (2021 - 2027) omogućit će nove prilike za potporu armenskom kulturnom i kreativnom sektoru. Noviteti ovog programskog razdoblja pomoći će oporavku tog sektora i jačanju nastojanja da postane uključiviji, digitalniji i klimatski održiviji.

Izvor.