KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Novinarska partnerstva 2024 – SURADNJA

JOUrPART 2024

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Novinarska partnerstva s rokom za predaju projektnih prijedloga 14. veljače 2024. godine u 17:00 CET.

 

Potpora za Novinarsko partnerstvo provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji osim što obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, obuhvaća djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

Europski informativni medijski sektori igraju nezamjenjivu i vrijednu ulogu u Europi, no suočeni su s brojnim izazovima. Financijska održivost profesionalnog novinarstva pod pritiskom je djelomično zbog digitalne tranzicije zbog čega se ekonomska održivost profesionalnog novinarstva nalazi pod pritiskom.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Cilj potpore na prekogranične suradničke prijedloge među informativnim medijskim organizacijama usmjerene na inovativne poslovne modele i/ili novinarske projekte diljem Europe je da informativni medijski sektor postane održiviji i otporniji.

Podnositelji zahtjeva pozivaju se na uspostavljanje prekogranična suradnja medija. Cilj prijedloga može biti razvoj, među ostalim, boljih modela prihoda i monetizacije, novih pristupa razvoju publike, izgradnje zajednice i marketinga, razvoja zajedničkih profesionalnih/tehničkih standarda, novih vrsta redakcija, mreža sindikata ili drugih modela za razmjenu sadržaja/podataka među informativnim medijima diljem EU-a ili za pružanje pomoći malim medijskim organizacijama.

Projektni prijedlozi trebali bi uključivati aktivnosti koje najbolje doprinose ciljevima konzorcija, kao npr. događanja, internetsko osposobljavanje i radionice za medijske djelatnike, programe razmjene, programe mentorstva, mapiranje najboljih praksi, razvoj tehničkih standarda u cijelom sektoru, razvoj smjernica i uredničkih standarda, izradu praktičnih vodiča, razvoj i testiranje platformi i tehničkih rješenja za razmjenu ideja i najboljih praksi, promotivne aktivnosti ili druge aktivnosti kojima je cilj očuvanje održivosti sektora. Poticanje razmjene najboljih praksi među operaterima i poticanje potpore medijskim sektorima koji nemaju sredstava za prilagodbu digitalnom okruženju.

Kad je riječ o sadržaju, cilj im je povećati učinkovitost i kvalitetu izvješćivanja putem inovativne novinarske suradnje. Projektima se mogu testirati inovativne metode i formati proizvodnje ili doprinijeti visokokvalitetnim standardima medijske produkcije na druge načine suradnje. Cilj projekata može biti povećanje razmjene najboljih praksi među novinarima i optimizacija radnih postupaka za novinarske žanrove kojima je potrebno više vremena i resursa.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti koji mogu biti neprofitne, javne i privatne medijske kuće (uključujući tisak u pisanom/internetskom tisku, radio/podcast, televiziju itd.) te druge organizacije usmjerene na informativne medije (uključujući medijske udruge, nevladine organizacije, novinarske fondove i organizacije za osposobljavanje usmjerene na medijske djelatnike itd.).

Projektne prijedloge prijavljuju konzorciji koji okupljaju najmanje tri partnera iz najmanje tri različite zemlje koje sudjeluju u programu Kreativna Europa. Budući da se pozivom namjerava postići utjecaj na cijeli sektor, pozivaju se prijedlozi da se u njihove aktivnosti uključi što više informativnih medija.

Transnacionalni konzorciji medijskih organizacija pozivaju se na udruživanje kako bi se potaknula transformacija medija, pouzdano izvješćivanja i usavršavanje vještina stručnjaka u području informativnih medija, primjerice razvoj standarda medijske produkcije, novih poslovnih modela, novih vrsta novina i novinarskih formata, razmjena najboljih praksi itd. Konzorciji se mogu usredotočiti na (pod)sektor informativnih medija (npr. tv, radio, tiskani tisak itd.) i/ili novinarski žanr (na primjer, podatkovno novinarstvo, specijalizirano novinarstvo itd.).

 

Za ovaj poziv osigurano je EUR 6 milijuna, a svakom će se projektu dodijeliti najviše EUR 2 milijuna sa maksimalnom stopom sufinanciranja od 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 14. veljače 2024. godine nakon čega slijedi proces evaluacije koji je predviđen u prvom tromjesečju 2024., a rezultati će biti priopćeni u srpnju 2024. (okvirni datum). Očekuje se da će odobreni projekti započeti krajem 2024. i biti u trajanju od 24 mjeseca.

 

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

  • relevantnost u odnosu na prioritete : max 35 bodova
  • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 35 bodova
  • upravljanje projektom: max 10 bodova
  • diseminacija: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

 

Izvor.