KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Novinarska partnerstva 2024 – PLURALIZAM

2024 JOURpart plur

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Novinarska partnerstva s rokom za predaju projektnih prijedloga 14. veljače 2024. godine u 17:00 CET.

 

Potpora za Novinarsko partnerstvo provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji osim što obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, obuhvaća djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

Neovisni mediji imaju ključnu i značajnu ulogu u društvu te doprinose poštivanju ključnih načela slobode i pluralizma medija te građanskog sudjelovanja.

Ovim pozivom omogućava se organizacijama s iskustvom u medijima da uspostave i distribuiraju sredstva informativnim medijskim subjektima u medijskim sektorima od posebne važnosti za demokraciju, kao što su lokalni i regionalni mediji, mediji zajednice, istraživačko novinarstvo ili mediji specijalizirani za vijesti od javnog interesa.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Europska komisija poziva organizacije/posrednike da uspostave namjenske programe financiranja u područjima informativnih medija od posebne važnosti za demokraciju i građansko sudjelovanje, tj. za koje je karakteristično da imaju ulogu u jačanju demokracije, oblikovanju javne rasprave i ostvarivanju koristi za svoju publiku i zajednice, umjesto da se usredotoče samo na dobit. Ti sektori posebno uključuju:

 • Lokalne i regionalne medije
 • Neovisno i istraživačko novinarstvo
 • Organizacije koje pružaju vijesti od javnog interesa/novinarstvo u javnoj službi (kao što su zajednica, pravno i građansko novinarstvo i mediji, povećanje transparentnosti o medijima).

 

Projektni prijedlozi obavezni se predložiti uspostavu programa financiranja namijenjenog drugim medijskim organizacijama, a sredstva mogu biti usmjerena na aktivnosti kojima se doprinosi transformaciji rada ciljanih skupina:

 • Inovacije u uredničkoj proizvodnji (na primjer formati, sadržaj), pokrivenost vijesti i modeli prihoda;
 • Poboljšanje distribucije i širenja vijesti;
 • Razvoj i uključivanje publike i strategije za izgradnju zajednice;
 • Razvoj tehničkih alata koji se primjenjuju na navedene teme;
 • Osposobljavanje o navedenim temama.

 

Programi financiranja moraju obuhvaćati najmanje četiri države članice EU-a i trebali bi biti usmjereni na područja s malim brojem vijesti i/ili medijskih tržišta u kojima je pluralizam pod pritiskom.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Poziv se temelji na posredničkim organizacijama koje djeluju u području medija kojima će se dodijeliti financijska potpora kako bi uspostavile programe financiranja za sektore informativnih medija kojima je to potrebno. Iz tog razloga, prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti poput medijskih udruženja, nevladinih organizacija, neprofitnih organizacija, organizacija civilnog društva, javnih tijela, međunarodnih zajednica, sveučilišta, istraživačkih centara, novinarskih fondova i organizacija za osposobljavanje medijskih djelatnika, subjekte koji ostvaruju dobit, zaklade, itd.

Projektne prijedloge mogu podnijeti pojedinačni podnositelji ili konzorciji.

 

Raspoloživi proračun ovog poziva je EUR 5 milijuna, a maksimalna potpora po projektu iznosi do EUR 3 milijuna s maksimalnom stopom sufinanciranja od 90 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 14. veljače 2024. godine nakon čega slijedi proces evaluacije koji je predviđen u prvom tromjesečju 2024., a rezultati će biti priopćeni u srpnju 2024. (okvirni datum). Očekuje se da će odobreni projekti trajati od studenog 2024 do studenog 2026 (24 mjeseca)

 

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 35 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 35 bodova
 • upravljanje projektom: max 10 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Izvor