KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Novinarska partnerstva 2023 – suradnja i pluralizam

Potpora za Novinarska partnerstva 2023 – suradnje i pluralizam

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Novinarska partnerstva s rokom za predaju projektnih prijedloga 27. travnja 2023. godine u 17:00 CET.

Potpora za Novinarsko partnerstvo provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, te djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

Europski informativni medijski sektori igraju nezamjenjivu i vrijednu ulogu u Europi, no suočeni su s višestrukim izazovima. Djelomično kao posljedica digitalne tranzicije, s prelaskom čitateljstva na online izvore i s gubitkom prihoda od oglašavanja u tradicionalnim medijima, ekonomska održivost profesionalnog novinarstva nalazi se pod pritiskom. Medijski pluralizam također je oslabio kroz posljednjih nekoliko godina: mnogi lokalni mediji, kao i oni kojima je javni interes prioritet, morali su prestati s radom što predstavlja rizik za uspješno funkcioniranje demokracije.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Ovim će se pozivom obuhvatiti izazovi i prilike transnacionalne prirode u medijskom sektoru.

Tema 1: Novinarska partnerstva – suradnja

Podupiranjem novinarskih suradnji nastoji se osigurati pomoć širem europskom informativnom medijskom sektoru da postane održiviji i otporniji, čime se pridonosi vjerodostojnom izvještavanju, razvoju vještina i mogućnostima zaposlenja za medijske profesionalce i novinare. Ovom temom podržavaju se međusektorska djelovanja koja adresiraju strukturne i tehnološke izazove s kojima se suočava medijski sektor, te se kroz suradnje, digitalne vještine, prekogranično i/ili suradničko novinarstvo podržavaju visokokvalitetni medijski standardi i poslovni modeli.

 

Prioritet 1: Suradničke poslovne transformacije

Projekti mogu razvijati bolje modele prihoda, upravljanja, nove pristupe razvoju publike i marketingu, zajedničke profesionalne/tehničke standarde, nove oblike redakcija, mreže ili druge modele za razmjenu sadržaja između medija unutar EU te pružati pomoć manjim organizacijama u razvoju svojih poslovnih vještina.

Prioritet 2: Projekti novinarske suradnje

Profesionalnim suradnjama može se povećati efikasnost i kvaliteta izvještavanja. Projektima se može testirati originalno izvještavanje te inovativne metode i formati u proizvodnji. Također se može povećati razmjena najboljih praksi među novinarima i optimizirati rad za novinarske žanrove koji zahtijevaju više vremena i resursa.

Prijave se trebaju usmjeriti na jedan od ova dva prioriteta. Prijave koje kombiniraju aktivnosti iz navedena dva prioriteta bit će uvažene.

Tema 2: Novinarska partnerstva – pluralizam

Ovom temom podržat će se organizacije koje će osmišljavati i provoditi sheme potpore za informativne medijske organizacije i nezavisno novinarstvo, kao i ostale mjere za jačanje kapaciteta. Ova djelovanja obuhvatit će medije koji su aktivni u sektorima koji su od posebnog značaja za demokraciju i građansko sudjelovanje poput lokalnih i regionalnih medija, medija zajednice, medija koji se bave neovisnim i istraživačkim novinarstvom te drugih medijskih organizacija koji služe javnom interesu.

Aktivnosti mogu biti usmjerene na:

 • Razvoj uredništva, izvještavanja i inovacija
 • Razvoj standarda upravljanja i uredničke uloge
 • Poboljšanje distribucije i diseminacije vijesti
 • Razvoj i angažman publike
 • Razvoj ili održavanje tehničkih alata za gore navedene aktivnosti
 • Obuku, pravno savjetovanje ili sektorska događanja vezana uz gore navedene aktivnosti

 

Aktivnostima se mora pružati podrška u najmanje 4 države Europske unije.

 

 

OČEKIVANJA
 • Povećanje inovativnosti i kreativnosti poslovnih modela, procesa novinarske proizvodnje i distribucije
 • Povećanje interesa za novinarstvo u različitim društvenim, jezičnim i dobnim skupinama
 • Povećanje vjerodostojnosti profesionalno proizvedenog novinarskog sadržaja

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu.

 

Za temu 1: Novinarska partnerstva – suradnje

Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države, a mogu uključivati neprofitne, javne i privatne medijske kuće (uključujući pisane/online medije, radio/podcaste, TV, itd.) kao i druge organizacije koje su usredotočene na medije i informativni sektor (uključujući medijske udruge, nevladine organizacije, novinarske fondove i organizacije za obuku medijskih profesionalca itd.).

 

Za temu 2: Novinarska partnerstva – pluralizam

Dozvoljene su prijave pojedinačnih prijavitelja, kao i prijave konzorcija koji se sastoji od najmanje 2 partnera.

 

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 10 000 000 (Tema 1: Novinarska partnerstva – suradnje – EUR 5 000 000; Tema 2: Novinarska partnerstva – pluralizam – 5 000 000). Predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Za temu 1. predviđen je iznos od maksimalno EUR 2 000 000 po projektu (sa stopom sufinanciranja 80%), a za temu 2. iznos od EUR 3 000 000 (sa stopom sufinanciranja 90%) po projektu.

 

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • upravljanje projektom: max 20 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.