KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Medijsku pismenost 2024

2024 media literacy

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga za Potporu medijskoj pismenosti za 2024. godinu s rokom za predaju projektnih prijedloga 7. ožujka 2024. godine u 17:00 CET.

 

Potpora za Medijsku pismenost provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji osim što obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni), kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, obuhvaća djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Cilj Poziva je pružiti građanima mogućnost da razviju kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija. Medijska pismenost moćan je instrument za ograničavanje utjecaja dezinformacija te se u tu svrhu želi potaknuti razmjena znanja, politika i praksi medijske pismenosti.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog Poziva odnose se na suradničke projekte s jasno definiranim ciljevima kako bi se unaprijedila određena područja medijske pismenosti baveći se s najmanje dva od sljedećih područja aktivnosti:

 • dijeljenje najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosustav, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica u svrhu poticanja i jačanja suradnji između različitih regija u Europi;
 • razvoj inovativnih, interaktivnih online alata za pružanje rješenja za postojeće i buduće izazove u online okruženju, što uključuje i dezinformacije;
 • razvoj materijala i alata koji će pomoći građanima da razviju kritički pristup medijima, te da prepoznaju dezinformacije i na njih reagiraju na odgovarajući način;
 • razvoj praksi medijske pismenosti prilagođenih promjenjivom medijskom okruženju, koje uključuje manipulativne tehnike i medijsku produkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji.

Svi projektni prijedlozi trebaju uzeti u obzir angažman i uključenost građana te kulturu sudjelovanja kao temeljni aspekt svog projektnog prijedloga.

 

Aktivnosti koje su prihvatljive u okviru ovog Poziva:

 • Stvaranje i/ili distribucija višejezičnog i/ili multikulturalnog materijala koji uključuje interaktivni sadržaj za poboljšanje digitalnih kapaciteta građana, njihovo razumijevanje medijskog krajolika i njihovu otpornost na dezinformacije.
 • Razvoj materijala za građane i trenere koji se odnose na sve ili bilo koje dobne i društvene skupine.
 • Razvoj inovativnih rješenja za medijsku pismenost koja odgovaraju budućem medijskom krajoliku (projekt može uključivati prototipove, ali se ne može fokusirati isključivo na razvoj IT-a).
 • Aktivnosti osposobljavanja za građane i edukatore, uključujući razmjenu najboljih praksi koje prelaze jezične, državne i kulturne granice.
 • Organizacija javnih događaja i/ili radionica za podizanje svijesti i razmjenu najboljih praksi.
 • Aktivnosti koje vodi zajednica za prilagođavanje i dostupnost gore navedenih alata i materijala.

 

OČEKIVANJA

Ovim Pozivom očekuje se uspostavljanje paneuropskog konzorcija koji će prenositi najbolje prakse posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica; koji će razvijati alate i aktivnosti medijske pismenosti kojim bi se osigurao prijenos praksi najširoj mogućoj publici pokrivajući različite vrste modaliteta dostave medija. Očekuju se i forumi za razmjenu najboljih praksi kod specifičnih dobnih skupina, skupina s ograničenim vještinama ili pristupima i onih koji su u opasnosti od društvene isključenosti, te podrška stručnjacima za medijsku pismenost kako bi prilagodili svoju praksu novim medijskim formatima i obrascima medijske potrošnje koji se brzo mijenjanu i razvijaju.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorciji mogu uključivati profitne i neprofitne organizacije, javne (nacionalne, regionalne i lokalne) institucije, međunarodne organizacije, sveučilišta i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije, pružatelje tehnoloških usluga s ekspertizom medijske pismenosti i digitalnih medija.

 

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 2 000 000 kojim će se podržati projekti u trajanju do 24 mjeseca.

Maksimalni iznos potpore je EUR 500.000 po projektu, a stopa sufinanciranja do 70%.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju kroz 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • vođenje projekta: max 20 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala