KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Medijsku pismenost 2023

Potpora za Medijsku pismenost 2023

Otvoren je poziv za dostavu prijedloga za Medijsku pismenost s rokom za predaju projektnih prijedloga 30. ožujka 2023. godine u 17:00 CET.

Potpora za Medijsku pismenost provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, te djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i medijske pismenosti čime se njeguju sloboda i umjetničko izražavanje, međukulturni dijalog i socijalna uključenost.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Cilj Poziva je pružiti građanima mogućnost da razviju kritičko mišljenje i kompetencije u korištenju medija. Medijska pismenost moćan je instrument za ograničavanje utjecaja dezinformacija te se u tu svrhu želi potaknuti razmjena znanja, politika i praksi medijske pismenosti.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog poziva odnose se na suradničke projekte s jasno definiranim ciljevima kako bi se unaprijedila određena područja medijske pismenosti baveći se s najmanje dva od sljedećih područja aktivnosti:

  • dijeljenje najboljih praksi iz inovativnih projekata medijske pismenosti koji uzimaju u obzir promjenjivi medijski ekosustav, posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica te učvršćujući suradnju između različitih europskih regija
  • razvoj inovativnih, interaktivnih online alata za pružanje rješenja za postojeće i buduće izazove u online okruženju, što uključuje i dezinformacije
  • razvoj materijala i alata koji će pomoći građanima da razviju kritički pristup medijima, te da prepoznaju dezinformacije i na njih reagiraju na odgovarajući način
  • razvoj praksi medijske pismenosti prilagođenih promjenjivom medijskom okruženju, koje uključuje manipulativne tehnike i medijsku produkciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji

Svi projektni prijedlozi trebaju uzeti u obzir angažman i uključenost građana te kulturu sudjelovanja kao temeljni aspekt svog projektnog prijedloga.

 

OČEKIVANJA

Ovim Pozivom očekuje se uspostavljanje paneuropskog konzorcija koji će prenositi najbolje prakse posebno prelaskom kulturnih, državnih ili jezičnih granica; koji će razvijati alate i aktivnosti medijske pismenosti kojim bi se osigurao prijenos praksi najširoj mogućoj publici pokrivajući različite vrste modaliteta dostave medija. Očekuje se i organizacija foruma za razmjenu najboljih praksi kod specifičnih dobnih skupina, skupina s ograničenim vještinama ili pristupima i onih koji su u opasnosti od društvene isključenosti, zatim podrška stručnjacima za medijsku pismenost kako bi prilagodili svoju praksu novim medijskim formatima i obrascima medijske potrošnje koji se brzo mijenjaju i razvijaju.

 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorciji mogu uključivati profitne i neprofitne organizacije, javne (nacionalne, regionalne i lokalne) institucije, međunarodne organizacije, sveučilišta i obrazovne institucije, medijske organizacije, istraživačke i tehnološke institucije, pružatelje tehnoloških usluga s ekspertizom medijske pismenosti i digitalnih medija.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 2 000 000. Predviđeno je da podržani projekti budu u trajanju do 24 mjeseca.

Maksimalni iznos potpore je EUR 500.000 po projektu, a stopa sufinanciranja 70%.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

  • relevantnost u odnosu na prioritete : max 35 bodova
  • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
  • vođenje projekta: max 15 bodova
  • diseminacija: max 20 bodova

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.