KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2023

Potpora za Kreativni inovativni laboratorij 2023

Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Kreativni inovativni laboratorij 2023 s rokom za predaju projektnih prijedloga 20. travnja 2023. godine u 17:00 CET.

U okviru Međusektorskog potprograma provodi se poziv za Kreativni inovativni laboratorij kojim će se poticati novi oblici stvaranja koji se nalaze na sjecištu raznih kulturnih i kreativnih sektora, primjerice kroz eksperimentalne pristupe i upotrebu inovativnih tehnologija, te će se njegovati inovativni međusektorski pristupi i alati koji će, ondje gdje je to moguće, obuhvatiti višejezične i društvene dimenzije te omogućiti distribuciju, promociju, monetizaciju i pristup kulturi i kreativnosti.

Kreativni inovativni laboratorij će poticati dionike iz različitih kulturnih i kreativnih sektora, a usto i iz audiovizualnog sektora, na dizajniranje i testiranje inovativnih rješenja koja će imati potencijalan dugoročan i pozitivan utjecaj na višestruke kulturne i kreativne sektore.

 

CILJ I AKTIVNOSTI

Aktivnosti moraju nastojati poticati konkurentnost, procese ozelenjivanja, suradnju, cirkulaciju, vidljivost, dostupnost, raznolikost i/ili publiku u različitim sektorima. Te aktivnosti moraju posjedovati visoki stupanj replikabilnosti u audiovizualnom i ostalim kulturnim i kreativnim sektorima.

Međusektorska suradnja unutar kulturnih i kreativnih sektora u samom je središtu Poziva, stoga prijave moraju jasno pokazati doseg međusektorskog pristupa, uvjete za svoju implementaciju te očekivani učinak na sektore. Prijave moraju predstaviti prikladne strategije za osiguravanje održivije i zelenije industrije te rodne ravnoteže, inkluzije, raznolikosti i zastupljenosti.

S obzirom na novi europski Bauhaus, Kreativni inovativni laboratorij će okupiti dionike iz različitih kulturnih i kreativnih sektora s ciljem dizajniranja i testiranja inovativnih rješenja (primjerice alata, modela i metodologija) koja vode prema stvaranju ljepših, održivih i inkluzivnih mjesta, proizvoda i načina života, uključujući i ideju kružne ekonomije. Ta će rješenja morati kombinirati održivost s inkluzivnosti i estetikom, biti replikabilna u različitim sektorima i imati potencijal za društvene promjene.

Projekti se mogu usmjeriti na:

 • Upravljanje pravima i monetizaciju (uključujući i inovativne ponude paketa pretplata za pristup raznolikom europskom kulturnom sadržaju koji se nalazi na raznim postojećim europskim platformama), s poštenim naknadama za autore i umjetnike, te transparentnost procesa
 • Prikupljanje i analizu podataka, s posebnim naglaskom na prognostiku za stvaranje sadržaja i razvoj publike (uključujući inovativne međusektorske alate za poboljšanje kvalitete korisničke usluge i bolju valorizaciju europskog sadržaja kojeg nude europske online platforme)
 • Poslovne alate koji istražuju nove oblike proizvodnje, financiranja, distribucije ili promocije koji su onogućeni ili poboljšani novom tehnologijom (umjetna inteligencija, big data, blockchain, Metaverse, NFT, itd)
 • Poboljšanje znanja i vještina, te upotrebu novih tehnologija od strane profesionalaca iz audiovizualnog te iz ostalih kulturnih i kreativnih sektora
 • Ozelenjivanje lanca vrijednosti kulturnih i kreativnih sektora te njegovanje međusektorske inovativnosti u područjima održivosti, inkluzije i dobrobiti u audiovizualnim te u ostalim kulturnim i kreativnim sektorima

 

OČEKIVANJA
 • Razvoj inovativnih kreativnih procesa
 • Povećanje vidljivosti, dostupnosti i raznolikosti europskog sadržaja u digitalnom dobu
 • Poboljšanje poslovnih modela i upotrebe podataka
 • Povećanje potencijalne publike europskog sadržaja u digitalnom dobu
 • Podrška idejama ozelenjavanja i kružne ekonomije, uključujući inovacije u područjima održivosti, inkluzije i dobrobiti, što je u skladu s prioritetima novog europskog Bauhausa 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu Kreativne Europe. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 2 partnera.

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 5 438 131, a predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 40 bodova
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova
 • upravljanje projektom: max 10 bodova
 • diseminacija: max 20 bodova

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.