KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Protecting the Jewish cemeteries of Europe

19-07-17 Jewish cemeteries
© Creative Europe
Aktualni poziv na dostavu prijedloga nadovezuje se na prošlogodišnji (EAC/S10/2018) s ciljem daljnjeg mapiranja židovskih groplja diljem Europe kao doprinos podizanju svijesti o značaju židovske kulturne baštine i europske kulturne raznolikosti u širem smislu.

Protecting the Jewish cemeteries of Europe: Continuation of the mapping process, stakeholders’ involvement and awareness raising

Poziv na dostavu prijedloga otvara se u skladu s prihvaćenim Godišnjim planom rada za 2019. godinu za provedbu pilot-projekata i pripremnih akcija u područjima obrazovanja, mladih, sporta i kulture. Nadovezujući se na raniji pilot-projekt Mapping the Jewish cemeteries of Europe (EAC/S10/2018) ovaj pilot-projekt usmjeren je na:

  • daljnje mapiranje židovskih groblja diljem Europe;
  • identificiranje specifičnih prilika za snažniju suradnju različitih dionika zainteresiranih za očuvanje židovskih groblja;
  • podizanje svijesti o značaju židovske kulturne baštine i europske kulturne raznolikosti prisutne kroz povijest i prezentiranje te raznolikosti u obrazovne svrhe putem židovskih groblja.

 

Aktualni Poziv na dostavu prijedloga otvoren je za konzorcije s minimalno dva partnera. Diseminacijom i podizanjem svijesti o europskoj vrijednosti baštine i europske kulturne raznolikosti, ovim pozivom dodatno će se doprinijeti ciljevima definiranim u okviru Europske godine kulturne baštine 2018. te Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine.

Sredstva osigurana za potrebe ovog Poziva na dostavu prijedloga bespovratno će se dodijeliti za provedbu jednog projekta u maksimalnom iznosu do €1.050.000.

Zadani su trajanje projekta u razdoblju do maksimalno 18 mjeseci te početak njegove provedbe u prosincu 2019. godine.

Rok za prijave je 30. kolovoza 2019. godine.

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje.