KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Projekti kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana

20-03-25 WB extended 28/04/2020
Strengthening cultural cooperation with and competiveness of cultural and creative industries in the Western Balkans (EACEA/39/2019)

Opći cilj poziva je poticati pomirenje i dobrosusjedske odnose u državama Zapadnog Balkana kroz projekte suradnje i stvaralaštva u području kulture. Poziv je financiran putem Instrumenta pretpistupne pomoći (IPA II), a u skladu s pravilima i radnim planom programa Kreativna Europa provodi se kroz suradnju DG EAC (Glavna uprava za obrazovanje i kulturu) te DG NEAR (Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju).

 

  • Specifični ciljevi poziva

- povećati prekograničnu kulturnu suradnju u državama Zapadnog Balkana i državama članicama EU;

- osnažiti konkurentnost kulturnih i kreativnih industrija u regiji Zapadnog Balkana.

 

  • Prioriteti poziva

(ukupno 6 na odabir i za međusobno kombiniranje: A.1 / A.2.1. / A.2.2. / A.2.3. / B. / C.):

A. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za međunarodno i transnacionalno poslovanje

A. 1. Poticanje suradnje među državama Zapadnog Balkana i državama članicama Europske unije u području kulturnih i kreativnih industrija

A. 2. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija u državama Zapadnog Balkana

A. 2. 1. Razvoj novih vještina te sticanje iskustva i stručnosti

A. 2. 2. Poticanje razvoja novih modela zarade, upravljanja i marketinga

A. 2. 3. Prilagodba procesima digitalizacije

B. Jačanje transnacionalnog kruženja kulturnih i kreativnih djela te transnacionalne mobilnosti djelatnika kulturnih i kreativnih industrija

C. Jačanje međukulturnog dijaloga među umjetnicima, kulturnim djelatnicima i širom publikom

 

  • Prihvatljive prijave

Prihvatljivim će se smatrati prijave podnesene u ime partnerskih konzorcija koji čini minimalno 5 organizacija (voditelj projekta i partneri) iz zemalja koje sudjeluju u Instrumentu pretpristupne pomoći, točnije:

- organizacije ili udruge aktivne u kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);

- nacionalna vijeća koja se bave kulturnim i kreativnim industrijama (isključujući AV);

- tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj ili središnjoj razini uključena u rad kulturnih i kreativnih industrija (isključujući AV).

 

Voditelj projekta i partneri moraju imati pravnu osobnost u jednoj od:

- država članica EU;

- država korisnica potpore IPA II za Zapadni Balkan: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija.

 

Sastav partnerskog konzorcija mora odražavati sljedeći minimum zahtjeva:

- najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države korisnice potpore IPA II za Zapadni Balkan;

- najmanje 2 organizacije iz najmanje 2 različite države članice EU.

Voditelj projekta mora imati pravnu osobnost najkraće 2 godine od datuma roka za predaju prijedloga. Prijave nisu omogućene za fizičke osobe.

 

** Prijedlozi projekata podneseni u okviru poziva EACEA/32/2019 (Europski projekti suradnje 2020) neće biti prihvatljivi u okviru ovog Poziva.

 

Definiran je početak planiranih aktivnosti između 1. siječnja 2021. i 31. ožujka 2021. godine.

Projekti mogu trajati najkraće 24 mjeseca, a najdulje 48 mjeseci.

 

Prijave projektnih prijedloga potrebno je predati putem online sistema za prijave Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) koristeći odgovarajuću prijavnicu (eForm). Rok za predaju je 17. ožujka 2020. u 17:00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

** VAŽNA OBAVIJEST **

Novi rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2020. godine u 17.00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

 

PAŽNJA! Prijavnica (eForm) i ostatak natječajne dokumentacije bit će dostupni početkom 2020. godine.

 

Izvor