KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent: STUDY ON THE HEALTH AND WELL-BEING OF MUSIC CREATORS

19-11-22 MME Study on Health
© European Commission
Poziv na podnošenje ponuda za nadmetanje za izradu studije o rizicima za zdravlje specifičnim za glazbenike i stvaratelje glazbe. Ovim Pozivom identificirat će se i podržati 1 ponuda.

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske potpore glazbi kao novi doprinos glazbenom sektoru uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije potpora za Europske projekte suradnje, Europske mreže i Europske platforme. Općenito govoreći, takva bi sektorska potpora bila usmjerena na promicanje europske raznolikosti i talenata, kompetitivnost glazbenog sektora te poboljšani pristup građana glazbi i njenoj raznovrsnosti.

Pripremnom mjerom „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“ nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore. U tom će smislu provedba pripremne mjere imati dvostruki pristup:

  • priprema i razvoj mjera u poljima „osposobljavanja“ i „izvoza“;
  • provođenje i evaluacija mjera u novim područjima poput „manjih prostora za glazbena događanja“, „zajedničko stvaralaštvo“,„učinci na zdravlje“, „glazbeno obrazovanje“.

 

Općeniti cilj ovog Poziva za podnošenje ponuda je proizvesti stručnu studiju o rizicima za zdravlje specifičnim za glazbenike i stvaratelje glazbe.

Studija bi trebala dati pregled profesionalnih oboljenja specifičnih za glazbenike i glazbeni sektor, ali i pregled postojećih inicijativa diljem Europske unije koje doprinose njihovom sprječavanju i liječenju. Uz identificiranje problema i postojećih rješenja, studija bi trebala rezultirati i identificiranjem mogućih novih rješenja s ciljem unaprjeđivanja zdravstvenog stanja i radnih uvjeta glazbenika i glazbenog sektora šire. Studija bi u načelu trebala poticati na razmjenu dobrih iskustava i širenje informacija o sveobuhvatnom i održivom pristupu.

 

Ovim Pozivom identificirat će se i podržati 1 ponuda s mogućnošću sklapanja ugovora na iznos od €150.000.

 

Rok za prijave je 3. veljače 2020. godine do 13:00 po Bruxelleskom vremenu.

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje obavezno priložiti dostupni su ovdje putem Tenders Electronics Daily (pod Documents Library).