KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent: MUSIC EDUCATION AND LEARNING

20-02-13 MME Music Education and Social Inclusion
© Music Moves Europe
Ovim Pozivom na dostavu prijedloga identificirat će se i podržati najmanje 8 inovativnih i održivih pilot projekata kojima će se provoditi formalni ili neformalni programi glazbenog obrazovanja i/ili odgoja s naglašenom dimenzijom društvene uključenosti.

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske potpore glazbi kao novi doprinos glazbenom sektoru uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije potpora za Europske projekte suradnje, Europske mreže i Europske platforme. Općenito govoreći, takva bi sektorska potpora bila usmjerena na promicanje europske raznolikosti i talenata, kompetitivnost glazbenog sektora te poboljšani pristup građana glazbi i njenoj raznovrsnosti.

Pripremnom mjerom „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“ nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore.

 

Ovim Pozivom na dostavu prijedloga identificirat će se i podržati najmanje 8 inovativnih i održivih pilot projekata kojima će se provoditi formalni ili neformalni programi glazbenog obrazovanja i/ili odgoja s naglašenom dimenzijom društvene uključenosti. Cilj Poziva je podržati projekte manjeg obujma koji bi poslužili kao primjeri dobre prakse, za razmjenu znanja i iskustava te kao konkretna podloga za mogući razvoj sličnih mehanizama potpore u budućnosti.

Glazbeno obrazovanje i/ili odgoj definira se kao poseban pedagoški pristup koji uključuje stvaralaštvo (učiti o tehnikama, ekspresiji), recepciju (doživjeti umjetnost) i refleksiju (razmišljati o vlastitoj poziciji i širem kontekstu). Pritom se ovim Pozivom traže projekti koji doprinose društvenoj uključenosti na način da su usmjereni na rad s djecom nepovoljnog društveno-gospodarskog položaja, djecom migrantskog podrijetla i djecom s posebnim potrebama.

Projekti moraju imati i naglašenu europsku dimenziju, odnosno demonstrirati Europsku dodanu vrijednost.

 

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu €300,000.

Maksimalni iznos potpore po projektu bit će €30.000, odnosno najviše 80% ukupnih troškova.

Ovim Pozivom Komisija predviđa sufinanciranje najmanje 8 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.

 

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • profitne ili neprofitne, javne ili privatne organizacije;
  • sjedište u jednoj od država članica EU ili država koje sudjeluju u programu Kreativna Europa;
  • samostalni partner ILI partnerski konzorcij kao cjelina mora(ju) imati relevantno iskustvo u području obrazovanja i glazbenog sektora te znanja i kapaciteta za provedbu inovativnih projekata s europskom dimenzijom.

Prijavitelji mogu biti sljedeće pravne osobnosti:

  • nacionalna, regionalna ili lokalna tijela javne vlasti;
  • osnovne i srednje škole;
  • glazbene škole, konzervatoriji, klupski prostori, organizatori glazbenih festivala;
  • krovne organizacije za područje obrazovanja;
  • krovne organizacije u područje glazbe.

Prijedlozi se mogu podnositi samostalno ili u ime konzorcija koji čine najmanje 2 partnera.

 

Prijave na ovaj Poziv podnose se slanjem dva fizička primjerka (ispunjen, potpisan i datiran orginal te jedna kopija) i jednog primjerka pohranjenog na USB-u na sljedeću adresu:

European Commission – Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture

Directorate D – Culture and creativity

Unit D.2 – Creative Europe – (Call EAC/S53/2019)

Barbara Gessler

J-70, 2/019

B – 1049 Brussels Belgium

 

Rok za podnošenje prijava je 06. travnja 2020. godine u 12:00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

 

** VAŽNA OBAVIJEST **

Novi rok za podnošenje prijava je 30. travnja 2020. godine u 13.00 h (prema Bruxelleskom vremenu).

 

Sva natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.