KreativnaEuropaKultura
Pomaknimo granice!

Preparatory Action Music Moves Europe - Boosting European Music Diversity and Talent: COOPERATION OF SMALL MUSIC VENUES

19-08-08 MME
© Creative Europe
Ovim Pozivom na dostavu prijedloga promiče se održivost distribucije glazbe uživo kroz suradnju manjih i srednjih prostora za održavanje glazbenih događanja s ciljem poticanja inovativnih modela njihove međusobne suradnje i podizanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. Općeniti cilj Poziva jest podizanje kapaciteta prostora za održavanje glazbenih događanja kako bi ostali konkurentni s obzirom na promjenjivost uvjeta na tržištu i regulatornih mjera.

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predviđa se uspostavljanje sektorske potpore glazbi kao novi doprinos glazbenom sektoru uz već postojeće mogućnosti sufinanciranja kroz kategorije potpora za Europske projekte suradnje, Europske mreže i Europske platforme. Općenito govoreći, takva bi sektorska potpora bila usmjerena na promicanje europske raznolikosti i talenata, kompetitivnost glazbenog sektora te poboljšani pristup građana glazbi i njenoj raznovrsnosti.

Pripremnom mjerom „Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent“ nastoji se otvoriti put ka uspostavljanju takve sektorske potpore. U tom će smislu provedba pripremne mjere imati dvostruki pristup:

 • priprema i razvoj mjera u poljima „osposobljavanja“ i „izvoza“;
 • provođenje i evaluacija mjera u novim područjima poput „manjih prostora za glazbena događanja“, „zajedničko stvaralaštvo“,„učinci na zdravlje“, „glazbeno obrazovanje“.

Nastavno na pripremu akciju provedenu tijekom 2018. godine, ovim Pozivom na dostavu prijedloga tretira se jedan od definiranih prioriteta, konkretno, održivost distribucije glazbe uživo kroz suradnju manjih i srednjih prostora za održavanje glazbenih događanja s ciljem poticanja inovativnih modela njihove međusobne suradnje i podizanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici.

U okviru ovog Poziva manji klupski prostori definirani su kao unutarnji prostori za održavanje glazbenih događanja kapaciteta do 400 posjetitelja čija je redovita djelatnost ponuda glazbenih događanja uživo. Klupski prostori koji uspješno funkcioniraju stvaraju dobrobit na kulturnom, ekonomskom i društvenom polju:

 • potiču na kreativnost, pružaju podršku razvoju karijera glazbenika, promiču otkrivanje talenata;
 • doprinose ekonomskom razvoju gradova, često djelujući i kao inovativna središta;
 • nose društvene doprinose lokalnoj zajednici u koju su obično dublje ugrađeni, često pružajući i edukativni sadržaj za usavršavanje stručnjaka u području glazbe i potporu lokalnim umjetnicima i njihovim projektima.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu €600,000. Maksimalni iznos potpore po projektu može iznositi 90% ukupnog troška projekta prema sljedećim parametrima:

 • €70.000 za projekte s najmanje 4 partnera iz 3 različite zemlje;
 • €50.000 za projekte s najmanje 3 partnera iz 2 različite zemlje;
 • €30.000 za projekte s 2 partnera;
 • €30.000 za projekte s partnerima iz iste zemlje, neovisno o broju partnera.

Ovim Pozivom Komisija predviđa sufinanciranje 13 projektnih prijedloga i zadržava pravo ne dodijeliti sva osigurana sredstva.

Prijedloge mogu podnositi javne i privatne pravne osobe (fizičke osobe ne mogu podnijeti prijavu):

 • neprofitne organizacije (privatne ili javne);
 • tijela javne uprave (nacionalna, regionalna, lokalna);
 • subjekti koji stječu profit.

Prihvatljivi su prijedlozi (a) konzorcija sastavljenih od subjekata iz najmanje dvije različite zemlje koje sudjeluju u programu Kreativna Europa, a spadaju u kategoriju manjih klupskih prostora ili (b) konzorcija sastavljenih od javnih ili privatnih subjekata ne nužno iz različitih zemalja uz uvjet da je najmanje jedan partner klupski prostor kapaciteta do 400 posjetitelja.

Zadano je trajanje projekata u razdoblju do maksimalno 18 mjeseci.

Rok za prijave je 15. studeni 2019. godine do 13:00 po Bruxelleskom vremenu.

Upute za prijavu te obrasci i dokumenti koje je obavezno priložiti dostupni su ovdje. Prijava uključuje i anketu radi prikupljanja relevantnih informacija za daljnji razvoj programa potpore.